Konferencja "Realizacja programów zdrowotnych przez jednostki samorządu terytorialnego po wejściu w życie tzw. ustawy koszykowej"

Konferencja odbędzie się w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej, Urząd Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104).

Temat konferencji: realizacja programów zdrowotnych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) po wejściu w życie wymogów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tzw. „ustawa koszykowa”) – tworzenie, ocena, weryfikacja, dobre praktyki, diagnoza problemu.

Do udziału w tym wydarzeniu zapraszają: Stowarzyszenie CEESTAHC wraz ze Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich oraz Polskim Towarzystwem Programów Zdrowotnych.

Główne tematy konferencji:
• Tworzenie optymalnych programów zdrowotnych przez JST
• Zapoznanie z nowymi zadaniami JST określonymi „ustawą koszykową”
• Nabycie umiejętności praktycznych związanych z przygotowywaniem dokumentów wymaganych przez „ustawę koszykową”
• Prezentacja najlepszych praktyk w realizacji programów zdrowotnych
• Prezentacja narzędzi przeznaczonych dla JST, ułatwiających stworzenie programu zdrowotnego wg reguł EBM i wymogów Agencji Oceny Technologii Medycznych

Konferencja jest dedykowana: urzędnikom oraz kierownictwu wszystkich szczebli JST pracującym w wydziałach zdrowia, ekspertom powoływanym przez JST do zespołów, które opracowują programy zdrowotne, świadczeniodawcom realizującym programy zdrowotne ogłaszane przez JST, partnerom JST, którzy współpracują przy realizacji programów zdrowotnych, przedstawicielom regionalnych instytucji systemu ochrony zdrowia, NFZ, WIF, WSSE, przedstawicielom instytucji centralnych systemu ochrony zdrowia.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum