Konferencja "Perspektywy i kierunki rozwoju polskiej służby zdrowia"

Dobieszków, Ośrodek Konferencyjny, 06.02.2009

W programie konferencji m.in.: wystąpienie minister zdrowia Ewy Kopacz na temat perspektyw i kierunków rozwoju polskiej służby Zdrowia. "Niepubliczne Szpitale Samorządowe

Tematyka wystąpień innych zaproszonych prelegentów: sytuacja szpitali samorządowych przed i po przekształceniu – analiza porównawcza; odpowiedzialność samorządu terytorialnego za zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych mieszkańcom a podmioty realizujące zadania; ocena funkcjonowania niepublicznych szpitali samorządowych a jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych na przykładzie woj. opolskiego.