Konferencja Naukowa "HB-HTA w praktyce"

Już 12 stycznia odbędzie się kolejna Konferencja Naukowa "HB-HTA W PRAKTYCE", podsumowująca fazę badawczą projektu "Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) - szpitalnej oceny innowacyjnych technologii medycznych". Początek wydarzenia o godz. 9:30.

Konferencja Naukowa "HB-HTA w praktyce"

Konferencja podsumuje cykl szkoleń, który odbył się w podczas fazy badawczej projektu, realizowanego przez Konsorcjum naukowo-badawcze: Narodowy Fundusz Zdrowia - Narodowy Instytut Kardiologii - Uczelnia Łazarskiego.

Na spotkaniu zaprezentowane zostaną pionierskie, pierwsze w Polsce, raporty szkoleniowe analityków szpitali, którzy biorą udział w pilotażu HB-HTA. To krok milowy w tym przedsięwzięciu. Program spotkania uzupełni ekspercki panel dyskusyjny, dotyczący prezentowanych raportów, informacje dotyczące praktyki HB-HTA, podsumowanie innych ciekawych wyników fazy badawczej projektu.

Formularz rejestracyjny na wydarzenie, program oraz streaming w dniu konferencji dostępny jest na stronie: https://hbhta.pl/konferencja-naukowa/.

Konferencja odbędzie się 12 stycznia 2022 r. o godz. 9:30.

Pomysłodawcą, inicjatorem oraz jednostką, która przygotowała wniosek o dofinansowanie projektu "Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) - szpitalnej oceny innowacyjnych technologii medycznych" jest Narodowy Instytut Kardiologii. Projekt jest finansowany przez NCBiR w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków."

Oceniane technologie poprawią komfort pracy profesjonalistów medycznych, jakość życia pacjentów, skrócą czas procedur i zwiększą przepustowość opieki zdrowotnej, przyczyniając się do zdolności przyjęcia większej liczby pacjentów.

HB-HTA służy poprawie dostępności świadczeń zdrowotnych, sprzyja podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych w obszarze technologii medycznych oraz wyłanianiu technologii bezpiecznych, skutecznych i efektywnych kosztowo. Grupy docelowe projektu to przede wszystkim kadry zarządzające szpitalami, organizacje o kluczowym znaczeniu dla HTA, liderzy opinii.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum