Konferencja "Leczenie wielodyscyplinarne nowotworów górnego odcinka układu pokarmowego"

Warszawa, 16.04.2015

Fundacja przy CSK MSW w Warszawie, przy współpracy z Kliniką Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii organizuje konferencję pt. "Leczenie wielodyscyplinarne nowotworów górnego odcinka układu pokarmowego" (Warszawa, 16 kwietnia 2015 r.).

Dyskusja będzie koncentrowała się wokół nowotworów górnego odcinka układu pokarmowego:

• Nowotwory: Problem chirurgiczny czy onkologiczny?
• Leczenie skojarzone - rola endoskopii, rola badań obrazowych
• Ocena patomorfologiczna
• Powikłania onkologiczne po chirurgicznym leczeniu nowotworów
• Rola i miejsce radioterapii w leczeniu skojarzonym
• Zastosowanie brachyterapii w leczeniu nowotworów
• Polski konsensus leczenia raka żołądka
• Jak zapewnić maksymalny chirurgiczny radykalizm w leczeniu raka trzustki
• Rola i miejsce chemioterapii w leczeniu skojarzonym

Rejestracja: tel. 22 508 10 20; dyrekcja@cskmswia.pl
Warunki uczestnictwa: bezpłatne; 5 punktów szkoleniowych.
Szczegóły: fundacja.cskmswia.pl