Konferencja "Etyczne aspekty decyzji medycznych. Pacjent - zespół terapeutyczny - rodzina"

Konferencja poświęcona będzie zagadnieniom związanym z etyką w pracy lekarzy. Organizowane już po raz drugi wydarzenie zgromadzi czołowych przedstawicieli nauk medycznych, etyków oraz humanistów.

Goście będą uczestniczyć m.in. w dyskusji na następujące tematy: komunikacja personelu medycznego z pacjentami i ich rodzinami, poszanowanie autonomii pacjenta, dyskrecja, sprawiedliwość w dostępie do usług deficytowych, konflikty i trudne wybory, przed jakimi lekarz i pacjenci stają w sytuacjach skrajnych bądź nietypowych. Odrębna sekcja poświęcona będzie perspektywom funkcjonowania szpitalnych komisji bioetycznych.

– Konferencja stanowi jedną z inicjatyw rozwijającego się od jakiegoś czasu „oddolnego”, czyli samorzutnego i spontanicznego ruchu bioetycznego w naszym kraju – mówi Jan Hartman, profesor UJ i główny organizator konferencji. – W obecnie organizowanej edycji naszej konferencji pragniemy skupić się na problemach bliskich każdemu lekarzowi pacjentowi, a mianowicie na komunikacji i podejmowaniu trudnych decyzji we współdziałaniu zespołu leczącego, pacjenta i (najczęściej) rodziny pacjenta.

– Jest rzeczą niezwykle ważną, aby podnieść na wyższy poziom zdolność polskiego pacjenta do świadomego i autonomicznego stanowienia o sobie, aby proces decyzyjny uczynić bardziej przejrzystym i pozostawić w nim więcej miejsca na rozważenie nie tylko techniczno-medycznych, lecz również personalnych i organizacyjnych aspektów rozważanych wariantów postępowania.

– Polscy pacjenci chcą czuć się w większym stopniu niż dotychczas podmiotami stanowiącymi o sobie, a także życzą sobie pewnych standardów przeprowadzania rozmów lekarskich i dochodzenia do konkretnych decyzji w zakresie form postępowania medycznego – dodaje prof. Hartman.

Organizatorzy konferencji zachęcają do nadsyłania propozycji (abstraktów) wystąpień:

Zakład Filozofii i Bioetyki CM UJ

ul. Michałowskiego 12

31-126 Kraków

lub pocztą elektroniczną, e-mail: jfutrzyk@cm-uj.krakow.pl

Organizator: Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, informacje organizacyjne: tel. 693 220 122, www.abc.com.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum