Konferencja "Czy pacjentom w Polsce są potrzebne prywatne szpitale?"

W konferencji wezmą udział przedstawiciele ochrony zdrowia oraz partii politycznych. Dialog między nimi może doprowadzić do zmian, które pozytywnie wpłyną na to, co prywatne szpitale będą miały do zaoferowania swoim pacjentom w przyszłości oraz na dostępność do prywatnego sektora w opiece zdrowotnej.

Konferencja "Czy pacjentom w Polsce są potrzebne prywatne szpitale?"
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022
Celem konferencji jest dyskusja środowiska lekarskiego i polityków na temat odpowiednich kierunków reform, aby zmienić przekonanie pacjentów, że prywatna służba zdrowia jest mniej dostępna. Jednocześnie zmiany, o które zabiegają lekarze, eksperci medyczni i politycy pozwoliłyby zwiększyć rolę prywatnych szpitali. Obecnie otrzymują one tylko 6 procent środków na leczenie z kontraktów zawartych  z NFZ.

Prywatyzowanie placówek już istniejących powoduje m.in. konkurowanie o pacjenta i pozytywne wpływa na w działalność tych placówek. W niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej w ostatnich latach odnotowano nadwyżkę przychodów nad kosztami, co jest korzystne nie tylko dla wyników finansowych tych zakładów, ale zwiększa zadowolenie pacjentów.

Wystąpienia ekspertów podczas konferencji dotyczyć będą m.in. obrazu  sytuacji świadczeniodawców na Śląsku i roli szpitali samorządowych systemie ochrony zdrowia. W panelu dyskusyjnym przedstawiciele poszczególnych partii politycznych rozmawiać będą o kierunkach i przyszłych zmianach w ochronie zdrowia.

Organizator: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych.
Kontakt: Grzegorz Byszewski, tel: 22/ 518 87 56; g.byszewski@pracodawcyrp.plPodaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze