Konferencja "Badania kliniczne w pediatrii 2014"

Warszawa, 03.12.2014

Celem konferencji "Badania kliniczne w pediatrii 2014" (Warszawa, 3 grudnia 2014 r.) jest omówienie aktualnej sytuacji prowadzenia badań klinicznych produktów leczniczych w populacji pediatrycznej zarówno w Europie, jaki w Polsce.

Wykładowcami w czasie konferencji będą m.in. przedstawiciele polskiego środowiska pediatrycznego, Europejskiej Agencji Leków, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Klinicznej.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy lekarzy, pielęgniarki oraz farmaceutów zainteresowanych tą tematyką, a także przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego i firm organizujących badania kliniczne.

Tematyka konferencji:
• Badania kliniczne w pediatrii w Europie – skala realizacji badań oraz kierunki rozwoju. 
• Badania kliniczne w Polsce – tendencje ostatnich lat i perspektywy na przyszłość.
• Nowe regulacje prawne dotyczące badań klinicznych w Europie – szanse i zagrożenia.
• Badania kliniczne w chorobach rzadkich - Prof.
• Aspekty prawne prowadzenia badań klinicznych w Polsce.
• Dyskusja panelowa „Szanse i zagrożenia dla badań Klinicznych w pediatrii”.

Organizatorzy: Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka we współpracy z Centrum Kreowania Liderów S.A.

Szczegóły i zgłoszenia: www.ckl.pl