Konferencja

II Konferencja Rynku Zdrowia "Zakażenia szpitalne"

Kontrola przeprowadzona ponad rok temu w 423 polskich lecznicach wykazała, że mamy stosunkowo niski wskaźnik częstości występowania zakażeń szpitalnych (ok. 3 %). Jest on jednak kwestionowany przez organizacje międzynarodowe. Główny Inspektorat Sanitarny zasadniczą przyczynę zaniżania tego wskaźnika upatrywał w niepełnych statystykach, czyli niezgłaszaniu wszystkich przypadków. Rzeczywistej skali zagrożenia zakażeniami szpitalnymi, ich profilaktyce i leczeniu poświęcona była konferencja „Zakażenia szpitalne”, zorganizowana przez redakcję miesięcznika Rynek Zdrowia (Warszawa, 9 października).


Była to już druga edycja tej konferencji, która – podobnie jak ubiegłoroczna – zgromadziła ponad 500 uczestników. Przypomnijmy, że także 9 października br., sejmowa komisja zdrowia pracowała nad sprawozdaniem podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

System monitoringu i prewencji zakażeń w placówkach medycznych – rozwiązania funkcjonujące w rodzimych placówkach oraz innych krajach UE i USA; profilaktyka i leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu B i C (HBV i HCV); omówienie wybranych spraw sądowych dotyczących roszczeń pacjentów zakażonych w szpitalach. To najważniejsze tematy z obszernego programu konferencji.

Wśród prelegentów byli m.in. wybitni specjaliści w dziedzinie zakażeń szpitalnych, mikrobiolodzy i klinicyści, przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Niektórzy z dyskutantów, m.in. poseł Bolesław Piecha - przewodniczący sejmowej komisji zdrowia oraz Przemysław Biliński – zastępca głównego inspektora sanitarnego – wprost z naszej konferencji udali się na obrady komisji.

Większa zgłaszalność, za mało badań

Przemysław Biliński zapowiedział, że kontrola – podobna do wspomnianej ubiegłorocznej – zostanie w tym roku powtórzona, tym razem w stacjach dializ i oddziałach noworodkowych i położniczych. Kontrola powinna zakończyć zakończyć się na przełomie listopada i grudnia br.
– Są sygnały, że krytykowana rok temu przez gremia europejskie niska zgłaszalność zakażeń szpitalnych w Polsce, ostatnio wzrosła do 5 proc. – stwierdził Przemysław Biliński. Ta rekontrola ma m.in. na celu odpowiedzieć na pytanie, czy w zakładach opieki zdrowotnej powołano zespoły ds. zakażeń szpitalnych i czy odbywają się odpowiednie szkolenia.


Kontrolowana będzie także realizacja procedur i instrukcji objętych zaleceniami wynikającymi z ubiegłorocznej kontroli. Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślali, że w Polsce nadal zbyt rzadko są zlecane badania mikrobiologiczne, pozwalające m.in. na odpowiednio wczesne wykrycie zakażeń.

– Jednym z powodów takiego stanu rzeczy są braki kadrowe – mówiła doc. Małgorzata Bulanda, prezes Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych. - W Polsce potrzebnych jest 700 mikrobiologów, a jest ich obecnie ok. 70. Brakuje także osób, które mogłyby przewodniczyć zespołom ds. zakażeń.
Ogromnym błędem jest także – o czym kilka razy przypominali eksperci – łączenie w szpitalach laboratoriów analitycznych z mikrobiologicznymi.

JGP - jest słabo, ma być lepiej
Wiele uwagi poświęcono także metodom terapii HBV i HCV. Beata Węgrowska z Centrali NFZ przedstawiła m.in. koszty leczenia HBV i HCV w ramach programów terapeutycznych. Natomiast prof. Małgorzata Pawłowska z Katedry Chorób Zakaźnych i Hepatologii UMK w Toruniu podsumowała pierwsze 3 miesiące rozliczania leczenia zakażeń WZW w ramach systemu Jednorodnych Grup Pacjentów.
– Ze wstępnych wyliczeń wynika, że na razie na systemie JGP tracimy, w odniesieniu do leczenia WZW, ok. 15-20 proc. w porównaniu z poprzednim systemem rozliczeń - stwierdziła prof. Pawłowska. - Liczymy jednak, że ten wynik będzie lepszy po dokonaniu korekt.

Agata Horanin-Bawor, dyrektor departamentu świadczeń w Centrali NFZ nie wykluczyła, że takie korekty być może okażą się potrzebne i korzystne dla świadczeniodawców.

Przed sądem
Ogromne zainteresowanie wzbudziła także sesja dotycząca postępowań sądowych w sprawach o zakażenia szpitalne. – W Małopolsce obserwujemy od kilku miesięcy ogromny wzrost tego rodzaju spraw – powiedziała doc. Małgorzata Bulanda. – Średnio raz na dwa tygodnie na wokandę trafia jeden nowy pozew.

Eksperci przyznali, że jedyną skuteczną metodą obrony placówki w takich procesach jest prowadzenie rzetelnych badań, w tym mikrobiologicznych, a przede wszystkim sporządzanie oraz gromadzenie szczegółowej i precyzyjnej dokumentacji wszelkich procedur terapeutycznych i diagnostycznych.

Bogaty plon merytoryczny konferencji i obszerne zapisy dyskusji panelowych - już w najbliższym (listopadowym) wydaniu miesięcznika Rynek Zdrowia.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum