Kardiologia Prewencyjna 2017 - wytyczne, wątpliwości, gorące tematy

Kraków, 17.11.2017 - 18.11.2017

Cykl konferencji "Kardiologia Prewencyjna" to multidyscyplinarne spotkania o ugruntowanej renomie, podczas których omawiane są najnowsze doniesienia z zakresu szeroko rozumianej kardiologii prewencyjnej. Konferencja skierowana jest nie tylko do kardiologów, ale także m.in. internistów i lekarzy rodzinnych.

„Kardiologia Prewencyjna 2017 - wytyczne, wątpliwości, gorące tematy” - X Konferencja Naukowa Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego odbędzie się w Krakowie w dniach 17-18 listopada.

Udział w tegorocznej Konferencji zapowiedzieli najlepsi polscy wykładowcy oraz najwybitniejsi eksperci. Gościem specjalnym Konferencji będzie prezydent World Heart Federation, prof. David Wood.

W programie Konferencji znajdą się prezentacje najnowszych wyników dużych polskich projektów badawczych i innych doniesień naukowych z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Ponadto, w sposób przystępny i praktyczny zostaną podsumowane najnowsze zmiany w diagnostyce i leczeniu chorób układu krążenia. Planowane jest również omówienie ostatnio ogłoszonych wytycznych.

- Jesteśmy przekonani, że tegoroczna Konferencja, wzorem poprzednich organizowanych przez naszą Sekcję, okaże się sukcesem i miejscem twórczej wymiany poglądów - podkreśla organizator Konferencji - Sekcja Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Szczegółowe informacje: www.kardiologiaprewencyjna.eu