IX Międzynarodowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy: Skoliozy - Współczesne Zasady Diagnostyki i Kompleksowego Leczenia

Kongres kierowany jest do specjalistów ortopedii i traumatologii narządu ruchu, specjalistów fizjoterapii i rehabilitacji, jak również lekarze pierwszego kontaktu (specjalistów medycyny rodzinnej, medycyny pracy, medycyny sportowej).

Patologia narządu ruchu pod postacią skoliozy dotyczy 2-3% populacji dzieci i młodzieży na świecie. Postępujący charakter schorzenia i trudności związane z jego leczeniem powodują, że skoliozy są ważnym problemem społecznym i terapeutycznym. Współczesne leczenie skolioz obejmuje postępowanie zachowawcze, jak również operacyjne. Postępy, jakich dokonano w ciągu ostatnich dwudziestu lat w technice operacyjnej wpłynęły na poprawę wyników i rozszerzenie wskazań do leczenia operacyjnego chorób kręgosłupa.

Przedyskutowanie podczas Kongresu najnowocześniejszych metod profilaktyki, diagnostyki i kompleksowej terapii skolioz, z udziałem zaproszonych gości i wybitnych wykładowców zarówno z kraju, jak i z kilku ośrodków zagranicznych, a następnie wypracowanie stosownych wniosków i założeń terapeutycznych opartych na aktualnie dostępnej wiedzy naukowej, stanie się ważnym etapem w rozwoju tej dziedziny nauki i wiedzy medycznej.

Podstawowym założeniem poprzednich, jak również planowanego Kongresu, jest wielospecjalistyczne zaprezentowanie wybranego zagadnienia. Tradycyjnym podsumowaniem obrad będzie tzw. okrągły stół, w którym uczestniczą konsultanci krajowi w kilku dziedzinach medycyny, prezesi wszystkich zaangażowanych towarzystw naukowych oraz zaproszeni Goście.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum