IX Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

Warszawa, 01.12.2011 - 02.12.2011

Główny temat tegorocznej Konferencji to: "Farmakoekonomika a reformy ochrony zdrowia - wpływ na jakość".

W trakcie Konferencji zostaną przeprowadzone 4 warsztaty edukacyjne, m.in.: „Efektywność kosztowa procedur diagnostycznych” czy „Farmakoekonomika szczepień ochronnych”.

Odbędą się również cztery sesje: plenarna, sesja ISPOR, sesja PTFe oraz sesja plakatowa.

Szczegóły: www.farmakoekonomika.pl/ispor2011/

Organizator:
Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne
ul. Śliska 3 lok. 55
00-127 Warszawa
Tel.: 509 953 747; e-mail: konferencja@farmakoekonomika.pl