IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych

ZAPOWIEDŹ

7 i 8 marca 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach obędzie się IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC). Trwa rejestracja na to wydarzenie. Podczas tegorocznej edycji Kongresu nie zabraknie programowych i organizacyjnych nowości.

60 sesji, ok. 400 prelegentów, trzy imprezy towarzyszące - tak, w największym skrócie, można zapowiedzieć tegoroczną edycję IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych. Sesje podzielone zostały na pięć głównych bloków tematycznych:
• Polityka zdrowotna
• Finanse i zarządzanie
• Terapie
• Nowe technologie w medycynie
• Edukacja

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach spotkają się wybitni specjaliści reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych, a także przedstawiciele świata nauki, polityki, administracji państwowej i samorządowej, organizacji pozarządowych - w tym zrzeszających pacjentów - oraz gospodarki, biznesu, przemysłu farmaceutycznego, finansów i rynku ubezpieczeniowego.

Podobnie jak w ubiegłych latach, tematyka sesji - zgodnie z nazwą kongresu - dotyczyć będzie wyzwań, zarówno terapeutycznych, stojących przed specjalistami w poszczególnych dziedzinach medycyny, jak i organizacyjno-finansowych, którym sprostać muszą decydenci kształtujący systemy opieki zdrowotnej w Polsce i innych krajach.

Nie zabraknie programowych oraz organizacyjnych nowości. Kongresowi po raz pierwszy towarzyszyć będzie Konferencja „Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych” (NTEC), a także Konkurs Start-Up-Med, mający na celu wybór i wyróżnienie najbardziej kreatywnych autorów nowatorskich, a zarazem efektywnych projektów obejmujących szeroko rozumiane technologie medyczne.

Program Kongresu i rejestracja: www.hccongress.pl

Agenda tegorocznego Kongresu obejmie także najbardziej gorące ostatnio tematy w ochronie zdrowia, w tym problemy dotyczące kadrowych deficytów czy wynagrodzeń - zarówno pracowników medycznych, jak i niemedycznych. Po raz pierwszy w trakcie HCC odbędą się osobne sesje dotyczące opieki pielęgniarskiej, ratownictwa medycznego i medycyny pracy.

Uczestnicy poprzednich edycji HCC wielokrotnie podkreślali, że stan zdrowia współczesnych społeczeństw nie zależy wyłącznie od samej medycyny oraz sposobu zorganizowania i finansowania systemu opieki zdrowotnej. Równie ważne jest budowanie powszechnej świadomości znaczenia zdrowego stylu życia, profilaktyki i szeroko rozumianych działań zapobiegających chorobom.

Dlatego drugiego dnia Kongresu, 8 marca 2019 r., oprócz sesji dla osób profesjonalnie związanych z szeroko rozumianą ochroną zdrowia, zaplanowany został cykl paneli i wykładów otwartych dla mieszkańców regionu. Ich tematyka dotyczyć będzie, między innymi: chorób tarczycy; Alkoholowego Zespołu Płodowego (Fetal Alcohol Syndrome - FAS); diagnostyki obrazowej i radiologii; leczenia żywieniowego; znaczenia przekonań religijnych pacjenta i lekarza w gabinecie.

Podczas IV Kongresu Wyzwań Zdrowotnych poznamy też laureatów drugiej edycji Konkursu „Zdrowy Samorząd” organizowanego przez redakcje PortalSamorzadowy.pl oraz portalu i magazynu Rynek Zdrowia wraz z wydawcą, Grupą PTWP. Celem konkursu jest wybór i nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego, które w sposób najbardziej efektywny realizują zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych chorób oraz czynników ryzyka.

W ocenie uczestników oraz obserwatorów minionych trzech edycji Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, wydarzenie to stało się wyjątkowym w skali Europy forum interdyscyplinarnej dyskusji dotyczącej kluczowych zagadnień dla systemów opieki zdrowotnej. W poprzedniej edycji Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (8-10 marca 2018 r.) uczestniczyło ok. 3 tys. osób.

Organizator Kongresu Wyzwań Zdrowotnych:
Grupa PTWP, wydawca m.in. magazynu Rynek Zdrowia i portalu rynekzdrowia.pl.