III Śląskie Forum Laryngologiczne

Ustroń, 16.02.2017 - 18.02.2017

W dniach 16-18 lutego 2017 r. odbędzie się w Ustroniu III Śląskie Forum Laryngologiczne "Współczesne wyzwania w audiologii i otoneurologii".

Śląskie Forum Laryngologiczne to cykl spotkań zainaugurowanych w 2011 r. w Katowicach, którego celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat najnowszych technik medycznych wśród lekarzy laryngologów, pulmonologów, onkologów, rynologów i lekarzy POZ.

Gośćmi III Śląskiego Forum Laryngologicznego będą znakomici prelegenci - uznane autorytety w dziedzinie audiologii, otologii i otoneurologii z kraju, a także z zagranicy.

Patronat naukowy nad wydarzeniem sprawuje Oddział Śląsko-Opolski Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Patronem honorowym spotkania jest Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. Przemysław Jałowiecki. Kierownikiem naukowym III Śląskiego Forum Laryngologicznego jest prof. Maciej Misiołek - wybitny specjalista otolaryngolog.

Organizatorzy: Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o oraz Katedra i Oddział Kliniczny Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Tel.: 32 785 024 012 (w godz. 9.00-16.00); e-mail: info@sfl.edu.pl

Miejsce Konferencji: Hotel Olympic w Ustroniu, ul. Grażyńskiego 10
Szczegółowy program i rejestracja: http://sfl.edu.pl/#rejestracja