III Ogólnopolski, Uniwersytecki Dzień Diabetologii i Chorób Metabolicznych

Warszawa, 25.04.2009

Poprzednie edycje tej konferencji cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno naukowców-badaczy jak i lekarzy praktyków. III Ogólnopolski, Uniwersytecki Dzień Diabetologii i Chorób Metabolicznych odbędzie się w Auli im. Dembego Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Zgodnie z ideą organizatorów, spotkanie służy pogłębionej wymianie informacji i poglądów, dyskusjom naukowym, a także rekomendacji kierunków badań jak i praktycznych zastosowań służących optymalizacji opieki nad chorymi na cukrzycę.

Formy organizacyjne konferencji: wykłady, sympozja, panele, postery, wystawy.