I Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów FIZJOTERAPIA 2.0

Warszawa, 24.11.2018

24 listopada odbędzie się w Warszawie I Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów FIZJOTERAPIA 2.0 pod hasłem "Przekraczając próg nowych wyzwań".

W Kongresie weźmie udział ponad 1000 uczestników. Na wydarzenie złoży się, między innymi, 30 warsztatów i 10 sesji tematycznych. Miejscem Kongresu będzie Warszawski Uniwersytet Medyczny.

- Współczesna fizjoterapia rozwija się od lat 40. ubiegłego wieku w sposób niezwykle dynamiczny i zasługujący na uwagę innych zawodów medycznych. Potrafimy coraz precyzyjniej mierzyć oddziaływanie fizjoterapii na ciało człowieka (także na poziomie komórkowym). Odkrywamy coraz więcej jej zastosowań - przypomina Krajowa Izba Fizjoterapeutów.

- Nowoczesna fizjoterapia pozwala pacjentom szybciej wrócić do zdrowia, wydłuża i podnosi komfort życia, a także zapobiega wielu chorobom cywilizacyjnym. Ten krótki wstęp stanowić będzie punkt wyjścia do dyskusji o polskiej współczesnej fizjoterapii oraz o jej miejscu w systemie ochrony zdrowia - informują organizatorzy.

Patronat nad Kongresem objęli: Minister Zdrowia i Marszałek Senatu. Nad poziomem merytorycznym czuwa m.in. Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Organizator: Krajowa Izba Fizjoterapeutów

Szczegóły i rejestracja: kongres.kif.info.pl