I Konferencja Psychoonkologii Praktycznej

Kraków, 13.11.2009

Spotkanie organizowane jest z okazji 10-lecia istnienia Stowarzyszenia Wspierania Onkologii UNICORN i odbywa się pod hasłem "Nie tylko leki leczą". Celem wykładów jest zapoznanie słuchaczy z istotą i znaczeniem psychoonkologii w procesie leczenia i powrotu do pełni życia po przebytej chorobie.

W programie konferencji, która odbędzie się w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, organizatorzy przewidzieli wykłady z wielu dziedzin związanych z onkologią i psychoonkologią, podczas których będzie można dowiedzieć się, jak radzić sobie ze stresem, czym jest Europejski Kodeks Walki z Rakiem, jak wspierać leczenie właściwym odżywianiem.

Ponadto zaprezentowane będą różnorodne formy pomocy terapeutycznej, m.in. Program Simonotna i Racjonalna Terapia Zachowania, arteterapia, joga terapeutyczna oraz zajęcia edukacyjne dla chorych i ich rodzin.

Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się również więcej na temat działalności Stowarzyszenia UNICORN i oferowanego w nim wsparcia dla chorych i ich bliskich. Wykłady i prezentacje przeprowadzą specjaliści i praktycy w swoich dziedzinach, m.in.: prof. Krystyna de Walden-Gałuszko – Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, lek. med. Ewa Wojtyna, lek. med. Małgorzata Gąsiorek, dr med. Małgorzata Pasek oraz doc. Małgorzata Schlegel-Zawadzka. Konferencja kierowana jest nie tylko do środowiska medycznego i studentów, ale również do chorych na nowotwory, ich bliskich oraz do wszystkich zainteresowanych tą problematyką.

Udział w konferencji jest otwarty. Lekarze medycyny i stomatologii (bez ograniczeń specjalizacyjnych) otrzymają za udział w niej 4 punkty edukacyjne. Równocześnie na 13 listopada br. przewidziany został Dzień Otwarty w siedzibie Stowarzyszenia UNICORN przy ul. Kopernika 19E.

W tym dniu każdy zainteresowany będzie miał możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji u lekarza psychologa onkologa i dietetyka oraz otrzymania porady pracownika socjalnego oraz rzecznika praw pacjenta.