I Forum Rynku Seniora

RELACJA

Polityka senioralna, świadczenia medyczne oraz opiekuńcze dla osób starszych i niesamodzielnych, a także różne aspekty tzw. srebrnej gospodarki. Taka - w największym skrócie - była tematyka I Forum Rynku Seniora, które 18 czerwca odbyło się w Warszawie.

I Forum Rynku Seniora zorganizował wydawca oraz redakcje portali rynekseniora.pl, rynekzdrowia.pl i miesięcznika Rynek Zdrowia. Około 300 osób uczestniczyło w czterech sesjach tematycznych poświęconych wyzwaniom związanym ze starzejącym się społeczeństwem.

Monitorowanie sytuacji osób starszych
- Zwieńczeniem dotychczasowych prac sejmowej komisji polityki senioralnej będzie projekt ustawy o monitorowaniu sytuacji osób starszych w Polsce - zapowiedział podczas I Forum Rynku Seniora poseł Michał Szczerba (PO), przewodniczący tej komisji.

- Celem wprowadzenia takiej ustawy będzie nałożenie na premiera obowiązku przedstawiania w Sejmie rocznego, interdyscyplinarnego raportu poświęconego sytuacji osób starszych w Polsce - wyjaśnił. Dodał, że podobne rozwiązanie funkcjonuje w Niemczech już od kilku lat. Dzięki niemu członkowie Bundestagu mają na bieżąco informacje na temat działań podejmowanych w związku ze starzeniem się społeczeństwa.

Innym planowanym przedsięwzięciem są obrady I Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów, które odbędą się 1 października. - W czasie tego spotkania przedstawiciele 460 delegatów spotka się na sali plenarnej i w obecności ministrów, marszałka sejmu sformułują swoje postulaty - powiedział poseł Szczerba.

Podkreślił także konieczność integracji działań związanych z polityką senioralną. Przypomniał, że w planach jest powołanie Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

- W naszej ocenie potrzebny będzie również Instytut Gerontologii Społecznej. Instytuty te mogłyby ze sobą współpracować m.in. w zakresie przygotowywania raportu, który zgodnie z zamysłem ustawy o monitorowaniu sytuacji osób starszych ma przedstawiać rząd - tłumaczył.

Braki kadrowe - na nich system może się wyłożyć
- Lekarzy mamy dwukrotnie mniej niż średnio w Unii Europejskiej, a liczna pielęgniarek jest trzykrotnie niższa. Trudno w tej sytuacji realizować założenia jakiejkolwiek polityki senioralnej - powiedział Poseł Tomasz Latos (PiS), przewodniczący sejmowej komisji zdrowia.

Zauważył, że w znacznie bogatszej Szwajcarii, gdzie obecnie nie ma problemów z obsadą pielęgniarską, już teraz prognozuje się m.in., jak podołać wyzwaniom demograficznym - m.in. w opiece długoterminowej - za kilkanaście lat. - Szwajcarzy proponują stypendia i zachęcają w ten sposób do pracy w tym kraju przyszłe pielęgniarki z Polski... - dodał Latos.

- W naszym kraju osoby wykonujące ten zawód, w większości placówek, są nie tylko nisko wynagradzane, ale także traktowane w niewłaściwy sposób - podkreśla prof. Mirosław Wysocki z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego.

- Na tak poważnych brakach kadrowych w pielęgniarstwie, w obliczu coraz szybciej starzejącego się społeczeństwa, w najbliższej przyszłości może wyłożyć się cały system opieki nad osobami w podeszłym wieku - ostrzegał prof. Wysocki .

Przyznał, że na szczęście są szpitale, w których pielęgniarki mają możliwości rozwoju zawodowego, wchodzą w skład zespołów terapeutycznych, a ich zarobki są znacznie wyższe w niż pielęgniarska średnia krajowa. - Szkoda, że takich placówek jest u nas bardzo mało - powiedział profesor.

Jeżeli chodzi o opiekę nad starszymi osobami, wśród wielu problemów prof. Wysocki wskazał na chorobę Alzheimera: - W Polsce cierpi na nią obecnie ok. 300 tysięcy osób. Państwo polskie jest zupełnie do tego nieprzygotowane - stwierdził.

- Rodziny osób z chorobą Alzheimera są pozostawione same sobie, brakuje zorganizowanych, systemowych form opieki oraz pomocy zarówno dla samych pacjentów, jak i ich najbliższych - mówił konsultant.

Ubezpieczenie pielęgnacyjne - jak to zrobić?
Tomasz Latos wskazał, że być może warto ponownie rozważyć wdrożenie tzw. ubezpieczenia pielęgnacyjnego. Kilka lat temu ówczesny minister zdrowia prof. Zbigniewa Religa powołał specjalny zespół do pracy nad ustawą regulującą funkcjonowanie takiego ubezpieczenia. Dlaczego nie zostało wprowadzone?

- Brałam udział w pracach tego zespołu. Opracowanie założeń tego rodzaju ubezpieczenia okazało się zadaniem bardzo złożonym. Jednym z poważnych problemów do rozwiązania była taka selekcja świadczeń, aby wystarczyło środków na ich sfinansowanie - przyznaje Barbara Więckowska, dyrektor departamentu strategii i analiz w Ministerstwie Zdrowia.

Zaznaczyła, że wydzielenie ze składki zdrowotnej części, która byłaby przeznaczana na opiekę długoterminową nad osobami niesamodzielnymi, jest kwestią „bardzo trudną politycznie”.

Niemcy mają Centrum Badań nad Starością
Dr Piotr Bednarski, dyrektor Instytutu Reumatologii w Warszawie, nawiązując do wypowiedzi posła Szczerby przypomniał, że projekt rozporządzenia powołującego Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji jest gotowy: - Nasza placówka jest przygotowana na takie poszerzenie profilu swojej działalności - podkreślał.

Podobnie jak inni uczestnicy konferencji zwracał uwagę, że działania podejmowane na rzecz osób w podeszłym wieku wymagają koordynacji.

- Kilka lat temu wreszcie rozpoznano problem - nasze społeczeństwo się starzeje... Dobrze więc, że do działania w tej materii przystąpiły m.in. resorty pracy oraz zdrowia, komisje sejmowe, aktywne są zespoły specjalistów, organizacje pozarządowe, a także podmioty prywatne - wyliczał.

Dodał: - Brakuje jednak odpowiedniej koordynacji tych wszystkich działań. W Niemczech powstało Centrum Badań nad Starością. Wierzę, że w naszych warunkach takim koordynatorem będzie właśnie Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Mówiąc o problemach polskiej geriatrii, m.in. braku adekwatnej do potrzeb liczby specjalistów, dyrektor Bednarski wskazał, że głównym tego powodem jest błędny sposób finansowania świadczeń, nie uwzględniający m.in. wielochorobowości pacjentów.

- Lekarze muszą mieć warunki do kształcenia - potrzeba oddziałów, klinik, wreszcie doświadczonych lekarzy prowadzących specjalizację. To wszystko kosztuje, dlatego tak ważne jest podniesienie wyceny procedur w geriatrii - podsumował dr Bednarski.

NFZ: będą większe pieniądze, ale...
Uczestnicy Forum zwracali także uwagę na niedostateczne finansowanie opieki długoterminowej.

- W wielu krajach takie świadczenia są szczególnie hołubione przez płatników. Dobrze funkcjonująca opieka długoterminowa pozwala bowiem uniknąć zbędnych, za to bardzo kosztownych dla systemu hospitalizacji czy pobytów w zakładach opiekuńczo-leczniczych - tłumaczyła Beata Drzazga, prezes zarządu BetaMed SA.

Jej zdaniem należy wrócić do poziomy wycen z lat 2006-2008. - Obecna stawka 36 zł za tzw. osobodzień jest dla pielęgniarek zdecydowanie zbyt niska - mówiła prezes Drzazga.

- Dzienną stawkę w opiece długoterminowej należałoby zwiększyć o 100 proc. - powiedziała Mariola Rybka, krajowy konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa NZOZ Szpital Lipno sp. z o.o.

Krzysztof Tuczapski, zastępca prezesa NFZ ds. medycznych zapewnił, że od 2016 r. stawka kapitacyjna dla pielęgniarek środowiskowych zostanie podniesiona. Nie zgodził się natomiast z opiniami, że świadczenia geriatryczne są nieopłacalne dla szpitali.

- Tylko w woj. mazowieckim do nowych postępowań konkursowych w geriatrii chce przystąpić aż pięć nowych podmiotów - argumentował Krzysztof Tuczapski.

Pełna relacja, prezentacje i galerie zdjęć z I Forum Rynku Seniora - już wkrótce w portalu rynekzdrowia.pl (dział Konferencje) i lipcowo-sierpniowym wydaniu miesięcznika Rynek Zdrowia (nr 7-8/2015).

Organizator: Grupa PTWP - wydawca m.in. portali rynekseniora.pl, jutrostrasi.pl, rynekzdrowia.pl oraz miesięcznika Rynek Zdrowia.

 

 

 

ZAKRES TEMATYCZNY

Agenda

PARTNERZY

  • Patronat Honorowy

  • Sponsor Główny

  • Partner