RELACJA

60 sesji w pięciu blokach tematycznych, ok. 400 prelegentów, kilka wydarzeń towarzyszących, około 3 tysiące gości - tak, w największym skrócie, można podsumować IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC), który 7 i 8 marca 2019 r. odbywał się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Już po raz czwarty podczas HCC w Katowicach spotkali się wybitni specjaliści reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych, a także przedstawiciele świata nauki, polityki, administracji państwowej i samorządowej, organizacji pozarządowych - w tym zrzeszających pacjentów - oraz gospodarki, biznesu, przemysłu farmaceutycznego, finansów.

Kongresowi - organizowanemu przez Grupę PTWP SA, wydawcę portalu i magazynu Rynek Zdrowia - po raz pierwszy towarzyszyła w tym roku Konferencja „Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych” (NTEC), a także Konkurs Start-Up-Med, w którym wyróżnione zostały nowatorskie rozwiązania w zakresie technologii medycznych. Zgłoszone start-upy ocenił grono ekspertów, wśród których znaleźli się m.in. znakomici klinicyści, naukowcy, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, liderzy krajowego przemysłu medycznego.

7 marca, podczas Gali IV Kongresu Wyzwań Zdrowotnych poznaliśmy też laureatów drugiej edycji Konkursu „Zdrowy Samorząd”, organizowanego przez redakcje Portalu Samorządowego i Rynku Zdrowia. Otrzymali aż 179 programów zdrowotnych z 82 samorządów. Zostały ocenione przez ekspertów z Rady Konsultacyjnej oraz w głosowaniu czytelników Portalu Samorządowego i Rynku Zdrowia.

Relacje z kongresowych sesji są uzupełniane na stronie:
www.rynekzdrowia.pl

Agenda tegorocznego kongresu objęła chyba najbardziej gorące ostatnio tematy w ochronie zdrowia, w tym problemy dotyczące braków kadrowych czy wynagrodzeń - zarówno pracowników medycznych, jak i niemedycznych. Po raz pierwszy w trakcie HCC odbyły się osobne sesje dotyczące opieki pielęgniarskiej, ratownictwa medycznego i medycyny pracy. Nowością była też formuła otwartych sesji i wykładów, na które drugiego dnia kongresu, 8 marca zaproszeni zostali mieszkańców woj. śląskiego.

***

IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych zainaugurowała sesja „Główne kierunki rozwoju systemu opieki zdrowotnej w Polsce” z udziałem  ministra zdrowia, prof. Łukasza Szumowskiego i prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzeja Jacyny.

W dyskusji uczestniczyli także:
Prof. Piotr Czauderna, kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży, Gdański Uniwersytet Medyczny, koordynator Sekcji Ochrony Zdrowia w Narodowej Rada Rozwoju przy Prezydencie RP
Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, zastępca przewodniczącego Rady NFZ
Poseł Lida Gądek, sejmowa komisja zdrowia
Prof. Tomasz Hryniewiecki, dyrektor Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
Dr Jacek Kozakiewicz, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Dr Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie
Stanisław Maćkowiak, prezes Federacji Pacjentów Polskich
Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
• Anna Rulkiewicz, prezes Grupy LUX MED, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej

Poprawa systemu opieki długoterminowej w Polsce, premiowanie jakości świadczeń, ściślejsza współpraca NFZ z ZUS, ocenianie efektów reform pod kątem dostępności świadczeń, informatyzacja i odbiurokratyzowanie ochrony zdrowia - to tylko wybrane wyzwania stojące przed polską ochroną zdrowia, o których mówili uczestnicy sesji inauguracyjnej.

- Ocena efektywności i jakości jest kluczowa. Ale dopóki nie będziemy mieli informatyzacji, rejestrów - które byłyby powszechne, do których dostęp będzie miał pacjent - dopóty dostępność będzie liczona tylko i wyłącznie jako dostępność do usługi - podkreślił minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Minister Szumowski o głównych i realnych wyzwaniach
- Co jest kluczowe w przyszłej kadencji? Oczywiście ciągłość. Ale przede wszystkim ocena efektów, która wiąże się m.in. z dostępnością. Jeżeli popatrzymy z perspektywy pacjenta, wolałbym mieć jedną operację, ale skuteczną, niż dostępność do kilku - mówił minister Łukasz Szumowski.

Dodał, że dostępność trzeba definiować z punktu widzenia pacjenta. Według Szumowskiego to "prawo do tego, by mieć dobrą jakość leczenia w rozsądnym terminie". - Myślę, że przy zwiększonych nakładach, informatyzacji, ocenie efektów - jest to realne - zaznaczył.

- Drugim punktem jest zdefiniowanie triady: ambulatorium-hospitalizacja-opieka długoterminowa. Jest ona w tej chwili zaburzona i powinna pójść w kierunku opieki ambulatoryjnej, wzmocnienia opieki długoterminowej. Hospitalizacja powinna być najdroższym, ale najrzadziej wykorzystywanym ogniwem. To pozwoli na racjonalizację i czasu pacjenta, i środków - tłumaczył.

Minister zdrowia, zapytany o to, czy nie ma ryzyka opóźnień w dojściu do 6 proc. PKB na zdrowie w roku 2024, odpowiedział, że zaskakuje go taka dyskusja. Przypomniał, że to pierwsza taka ustawa i żaden poprzedni rząd nie zdecydował się na tego typu krok.

- I nagle wszyscy mówią - to źle. Przypominam, że wydajemy więcej pieniędzy na zdrowie, niż zakłada metodologia ustawy. W tej chwili to blisko 4,9 proc. PKB, a nie 4,86 - skonstatował.

Opieka długoterminowa do poprawy
- System opieki długoterminowej w Polsce wymaga zdecydowanie poprawy, szczególnie wobec postępującego starzenia się społeczeństwa - podkreślił szef resortu zdrowia. Zaznaczył, że to jedno z najpilniejszych wyzwań na najbliższe lata.

Jak zauważał, jest coraz więcej sukcesów w medycynie naprawczej, w związku z tym coraz więcej pacjentów będzie pacjentami przewlekłymi. - Mamy większe możliwości ratowania ludzkiego życia, ale wyzwaniem pozostaje później utrzymanie pacjentów w dobrostanie, w możliwie najlepszym zdrowiu. Prawdopodobnie w niedługiej przyszłości osoby powyżej 60 lat będą stanowić jedną trzecią społeczeństwa - mówił.

- Musimy się do tego przygotować i zmienić sposób myślenia, ale też starać się zmienić system - zastrzegł Szumowski. Uściślił, że wzrost liczby osób potrzebujących opieki wymaga przenikania się pomocy medycznej, społecznej i socjalnej.

- Szpitale, które powinny być ukierunkowane na medycynę ''ostrą'', pełnią również rolę zakładów, gdzie pacjenci długoterminowi przebywają przez dni, tygodnie, miesiące. To też powinno być docelowo zmienione, ale tego oczywiście nie można zmienić w sposób gwałtowny. To musi być proces ewolucyjny - zaznaczył minister zdrowia.

Jacyna: ściślejsza współpraca NFZ z ZUS
- Narodowy Fundusz Zdrowia będzie współpracował z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, tworząc wspólne programy - poinformował prezes NFZ Andrzej Jacyna.

- Chcemy, żeby to były programy i świadczenia, otrzymywane najpierw z NFZ, a później z ZUS, KRUS czy PFRON, w zakresie na przykład rehabilitacji czy wyrobów medycznych - powiedział Jacyna.

Podkreślił, że ustalenie zasad współpracy tych instytucji powinno zakończyć się w pierwszej połowie 2019 r. - Dzisiaj brakuje wiedzy o działaniach po obu stronach. Chcemy to skoordynować - zaznaczył.

Prawdopodobnie pierwszym obszarem współpracy będzie rehabilitacja po zawale serca. - Uruchomimy tę ścieżkę ZUS-owską jako kontynuację terapii, szczególnie rehabilitacji rozpoczętej ze środków NFZ. Pacjent będzie przechodził na dalsze etapy leczenia w jednostkach finansowanych przez ZUS - wyjaśnił Andrzej Jacyna.

Szpitale powiatowe - co dalej?
- Jak mamy za mało kadry, a z tym jest główny problem, jak mamy nieduże środki finansowe, to musimy iść w kierunku ograniczenia miejsc udzielania świadczeń tam, gdzie nie jest to potrzebne - powiedział prezes NFZ.

Dodał, że wkrótce ma zostać uruchomiona cześć rezerwy na nowe wyceny świadczeń. Podczas kongresu Jacyna był pytany o wysoką w ostatnim czasie aktywność szpitali powiatowych. - Czy rzeczywiście będą zamykane z powodów finansowych, czy może dyrektorzy blefują?

- Jest już wiadome, że będą regulacje wycen świadczeń od 1 stycznia. Będą dotyczyły interny i chirurgii ogólnej. Prawdopodobnie w czwartek (7 marca), najpóźniej w piątek, uda nam się uruchomić część rezerwy na ten cel i pieniądze dotrą do oddziałów wojewódzkich. Jest w tej sprawie decyzja ministra finansów. Przygotowujemy projekt zarządzenia - zapowiedział szef NFZ.

Dodał, że zakłada, iż nie będzie to ostatnia regulacja wycen w tym roku. - O możliwościach na drugie półrocze będziemy rozmawiać w zależności od tego, jak zakończymy rok finansowy, jakie pojawią się nadwyżki do wykorzystania - sprecyzował.

Jacyna zapytany o to, czy "system pochłonie każde pieniądze, jeśli nie zmienimy struktury łóżek, oddziałów", mówił: - Dzisiaj zakładamy, że szpitale powiatowe zaczną współpracować ze sobą tam, gdzie jest to możliwe, gdzie odległość na to pozwala. Chodzi o naprzemienne dyżury ostre i tępe w dwóch sąsiednich szpitalach. Do tej pory była to raczej konkurencja - zaznaczał.
Wyjaśnił, że "trzeba tworzyć drogę do zmiany tych łóżek, które obecnie są ostre, często niewykorzystane, bez obłożenia, na łóżka długoterminowe, których nieustająco brakuje". - I to też zmiana w wycenach, którą zaproponujemy pewnie od 1 lipca - poinformował.

Minister zdrowia w randze wicepremiera?
- Minister zdrowia ma być niezależny i ma być w randze wicepremiera. Nie powinien chodzić do ministra finansów i prosić o pieniądze - mówiła posłanka Lidia Gądek z Sejmowej Komisji Zdrowia.

- Żaden minister nie ma czarodziejskiej różdżki i nie rozwiąże od razu problemu zadłużenia w ochronie zdrowia. Jeżeli przygotujemy długofalową strategię, o której od dawna wszyscy mówią, to sytuacja się poprawi - przekonywała Gądek.

Jej zdaniem, żeby odciążyć finansowo szpitale, konieczne jest stworzenie długofalowej strategii w zakresie zdrowia publicznego, rozszerzenie kompetencji lekarza rodzinnego i AOS oraz zwiększenie nacisku na rehabilitację ambulatoryjną.

- Ustawa, która mówi, że obciążenia finansowe szpitali mają brać na swoje barki samorządy powiatowe, jest skandaliczna - wskazywała posłanka. Jak stwierdziła, wszystkie doświadczenia kumulują się w jednym postulacie - odpolitycznieniu ochrony zdrowia. - Priorytetem zaś powinna być jakość świadczeń, jakość opieki nad pacjentem i koordynacja - podsumowała.

Eksperci: starzeją się kadry, brakuje synergii 
- Problem starzenia się społeczeństwa dotyczy również kadry medycznej - wskazywał wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Jacek Kozakiewicz.

Dodał, że 51 proc. polskich lekarzy jest w wieku emerytalnym i konieczne jest odciążenie tej grupy zawodowej od obowiązków nie związanych bezpośrednio z leczeniem pacjenta. - Tym bardziej, że dramatycznie odczuwany jest deficyt lekarzy. Potrzebne są nowe zawody medyczne wspomagające ich pracę - zauważył.

Powiedział, że z perspektywy samorządu lekarskiego głównym zadaniem jest stworzenie strategicznego, wieloletniego planu i „wyjęcie” opieki zdrowotnej z przetargu politycznego. - Jeżeli tego nie zrobimy i będziemy oceniać system zdrowia z perspektywy żaby - od wyborów do wyborów - niczego nie osiągniemy.

Anna Rulkiewicz, prezes zarządu Grupy Lux Med, wskazywała, że jest „wiele sposobów na zwiększenie finansowania” ochrony zdrowia - oprócz środków publicznych. - Były różne pomysły - podatek cukrowy, od wyrobów tytoniowych i alkoholu. Od lat mówimy o też dodatkowych ubezpieczeniach - przypomniała.

Krytycznie odniosła się do partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze zdrowia - Dzisiaj jest konkurencja między sektorem publicznym a prywatnym, nie ma kooperacji i efektu synergii - podsumowała.

Kończy się "pielęgniarski" kryzys?
Jak z kolei wskazywała Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w ostatnim czasie zauważalny jest duży wzrost zainteresowania zawodem pielęgniarki.

- W tej chwili mamy w Polsce 235 tys. pracujących pielęgniarek i 28 tys. pracujących położnych. "Za chwilę" przybędzie nam 5 tys. absolwentów. W ciągu trzech lat, poprzez bardzo intensywne działania, udało nam się odwrócić bardzo negatywny trend, polegający na odchodzeniu absolwentek od zawodu lub wykonywania go poza granicami Polski - stwierdziła prezes Małas.

Prof. Piotr Czauderna, szef Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wskazał, że trzeba pamiętać nie tylko o  dłogofalowej strategii, ale także o połączeniu jej z perspektywą finansową UE. Zaznaczył, że niezmiernie istotne jest też odejście od kosztownych hospitalizacji na rzecz ambulatoryjnej opieki i hospitalizacji jednodniowych.

W dyskusji wzięli również udział: dr Małgorzata Gałązka-Sobotka - dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia z Uczelni Łazarskiego; prof. Tomasz Hryniewiecki - dyrektor Instytutu Kardiologii w Warszawie; dr Jacek Krajewski - prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie, Stanisław Maćkowiak - prezes Federacji Pacjentów Polskich.

Pełna relacja z sesji - już wkrótce w portalu rynekzdrowia.pl i majowym wydaniu magazynu Rynek Zdrowia (nr 3/2019).

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z MEDYCYNĄ!

Newsletter

Najważniejsze informacje portalu rynekzdrowia.pl prosto na Twój e-mail

Rynekzdrowia.pl: polub nas na Facebooku

Obserwuj Rynek Zdrowia na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

POLECAMY W PORTALACH

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.