HCC 2018: kampanie społeczne w ochronie zdrowia

RELACJA

Przygotowanie, realizacja i ocena skuteczności kampanii społecznych dotyczących zdrowia - to temat jednej z 60 ze sesji zakończonego niedawno III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (HCC, Katowice, 8-10 marca 2018).

Uczestnicy sesji omówili, między innymi, wybrane kampanie społeczne dotyczące: kardiologii, onkologii, chorób przewlekłych oraz promowania aktywności fizycznej.

Chcą pracy, a nie renty
Jedna z zaprezentowanych kampanii - „Choroba? Pracuję z nią!” - realizowana jest od 2016 roku między innymi przez Fundację "OnkoCafe - Razem lepiej".

- Kampania to inicjatywa samych pacjentów skupionych w kilku organizacjach. Jest prowadzona od dwóch lat we współpracy m.in. z szerokim gronem specjalistów z różnych dziedzin medycyny - wyjaśniała Anna Kupiecka, założycielka i prezes Fundacji "OnkoCafe - Razem lepiej".

- Celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej na temat sytuacji zawodowej pacjentów chorych przewlekle, którzy nie chcą rent i emerytur. Chcą się czuć potrzebni, chcą pracować - tłumaczą organizatorzy kampanii.

W Polsce żyje ok. 5,9 miliona osób biernych zawodowo, będących w wieku produkcyjnym - z których co czwarta pozostaje bierna na skutek choroby. Wykorzystanie potencjału zawodowego i kompetencji tych osób jest jednym z głównych zadań kampanii. Działania w jej ramach wspierają Pracodawcy RP, a także eksperci medyczni (m.in. onkolodzy, hematoonkolodzy i reumatolodzy). W tym roku dołączają także organizacje i ekspert zajmujący się obszarem stwardnienia rozsianego.

Do tej pory odbyły się dwie edycje kampanii (2016 i 2017). W 2018 roku kampania jest kontynuowana i dotyczyć będzie sytuacji pacjentów przewlekle chorych na stwardnienie rozsiane.

Sukces zaskoczył organizatorów
- Coraz skuteczniej docieramy nie tylko do społeczeństwa, w tym pacjentów, ale ale też do pracodawców, decydentów i różnych instytucji. Sukces kampanii, polegający także na konsolidacji wielu środowisk, trochę nas zaskoczył - przyznaje Anna Kupiecka.

Dodaje: - Z naszymi petycjami dotarliśmy do kilku ministerstw, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rzecznika Praw Pacjenta, Narodowego Funduszu Zdrowia - wylicza. - Wszędzie spotkaliśmy się z dużą przychylnością. Ważnym adresatem naszych działań jest także ZUS, z którego otrzymaliśmy kilka propozycji rozwiązań, które mogą nam pomóc.

Organizatorzy kampanii wciąż zabiegają m.in. o to, by chorzy przewlekle - przebywający na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, a nie mający przeciwwskazań medycznych do podjęcia pracy w danej profesji - mieli prawo pracować.

- Aktywność zawodowa tych osób jest dla nich nie tylko znakomitą formą terapii i samorealizacji, ale może też przysparzać gospodarce kraju niebagatelne korzyści - podkreśla prezes Fundacji "OnkoCafe - Razem lepiej".

Pacjenci, lekarze i pracodawcy działają wspólnie
W działania w ramach kampanii „Choroba? Pracuję z nią!” zaangażowana jest m.in. prof. Brygida Kwiatkowska, zastępca dyrektora ds. klinicznych i kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Profesor wskazuje, że kolejnym, bardzo ważnym osiągnięciem kampanii jest zmiana postrzegania osób chorujących przewlekle przez pracodawców.

- Coraz częściej widzą oni w tych osobach ludzi, którzy mogą i powinni pracować, ale, niestety, z różnych powodów często pozostają bierni zawodowo - podkreślała prof. Brygida Kwiatkowska podczas III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Zwracała ponadto uwagę, że dzięki kampanii udaje się prowadzić ożywioną, wspólną debatę lekarzy i pacjentów. - To rzadkość, gdyż z reguły organizacje pacjentów i lekarzy funkcjonują osobno - mówiła profesor.

- Warto w tym kontekście przypomnieć, że wiele chorób nowotworowych, dzięki postępowi medycyny, stało się chorobami przewlekłymi. Pacjenci wracają do aktywności społecznej, rodzinnej. Powinni mieć także pełną możliwość powrotu do aktywności zawodowej - zaznaczyła prof. Brygida Kwiatkowska.

Wskazała, że to samo powinno dotyczyć pacjentów z reumatycznymi chorobami zapalnymi, tym bardziej, że na te przewlekłe schorzenia w znacznej mierze zapadają ludzie młodzi. - W zależności od danych epidemiologicznych, od 5 do 25 proc. chorych na te jednostki chorobowe ma średnio 40 lat - informowała profesor.

Oczekiwane zmiany w systemie opieki
- Z oczywistych względów osoby w tym wieku nie powinny wypadać z rynku pracy. Tym bardziej, że społeczeństwo się starzeje, stąd w wielu zawodach już teraz brakuje rąk do pracy - powiedziała prof. Kwiatkowska.

Podkreślała, że aktywizacja zawodowa tych osób wymaga pewnych zmian w organizacji systemu opieki zdrowotnej. - Chodzi, między innymi o to, aby pacjenci nie tracili czasu na dojazdy i pobyt w szpitalu w celu podania leku - wyjaśniała ekspertka. - Ten sam lek można dziś podawać w znacznie wygodniejszej formie - np. podskórnej lub doustnej - co nie wymaga dodatkowych urlopów, a tym samym częstych absencji w pracy.

- Chory lepiej przechodzi terapię kiedy wie, że ma do czego wrócić - czuje się w pracy potrzebny, lepiej zmotywowany i poprzez pracę - mniej myśli o chorobie - tłumaczyłam prof. Brygida Kwiatkowska. Przywołała też wyniki badań, z których wynika, osoby z reumatycznymi chorobami zapalnymi pracują równie, a często bardziej wydajnie, niż osoby zdrowe.

- Przygotowanie i realizacja skutecznych kampanii społecznych, między innymi dotyczących zdrowia, nie jest łatwym zadaniem, ponieważ często takie działania mają na celu zmianę zachowań czy nawyków - mówi dr Grzegorz Juszczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny.

Warunki skuteczności kampanii społecznej
W opinii dyrektora NIZP-PZH sukcesem w przypadku kampanii społecznych jest, między innymi, przekazanie krótkiego, zwięzłego komunikatu, skutecznie zachęcającego odbiorców do wykonania jednego prostego kroku, który może się przyczynić do korzystnej, oczekiwanej zmiany sytuacji - na przykład w zakresie profilaktyki.

Grzegorz Juszczyk przypominał podczas III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Katowice, 8-10 marca), że w 2017 r. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - za sprawą nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych - ma obowiązek wydawania wiążących opinii dotyczących realizacji programów zdrowotnych.

- Agencja przygotowuje również wytyczne dotyczące rekomendowanych lub nierekomendowanych działań obejmujących poszczególne problemy zdrowotne. Obecnie trwa wybór takich priorytetowych obszarów. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny współpracuje w tym zakresie z AOTMiT - zaznaczył dr Juszczyk podczas kongresowej sesji „Kampanie społeczne”.

Zapowiedział, że niebawem osoby, organizacje i instytucje zainteresowane realizacją zdrowotnych kampanii społecznych będą mogły skorzystać z gotowych, sprawdzonych rozwiązań.

Powstanie repozytorium programów i kampanii
- Ambicją NIZP-PZH jest stworzenie repozytorium programów zdrowotnych, a także modeli kampanii społecznych na bazie dokumentów już przygotowanych przez AOTMiT. Będzie to narzędzie, które ma ułatwić prowadzenie takich działań, zwłaszcza przez mniejsze pozarządowe organizacje aktywne w środowiskach lokalnych - dodał dyrektor NIZP-PZH.

- Należy pamiętać, że rozpoczynając kampanię trzeba liczyć się z tym, że przyniesie ona sukces... Trzeba więc zaplanować pewne konsekwencje skutecznej kampanii społecznej, np. korzystnie zmieniającej zachowania adresatów naszych działań. To ważne w kontekście planowania środków finansowych na przeprowadzenie kampanii - zaznaczył.

- Możemy mieć budżet idealnie dopięty pod względem realizacji założonych celów. Później jednak wzbudzenie zainteresowania określoną tematyką będzie skutkowało np. wzrostem liczby wizyt u lekarzy rodzinnych, czy telefonów pod numery informacyjne lub alarmowe, od osób chcących dowiedzieć się czegoś więcej o danym problemie zdrowotnym - mówił Grzegorz Juszczyk.

Przyznał, że jest zwolennikiem współpracy możliwie największej liczby instytucji zaangażowanych zarówno w przygotowywanie kampanii społecznych, jak i ich realizowanie.

Współpraca z firmami zewnętrznymi
- Istotna może być też współpraca z zewnętrznymi agencjami reklamowymi lub public relations, które - na etapie przygotowań do przeprowadzenia kampanii - pracują nad możliwie skutecznym jej przekazem dla precyzyjnie określonej grupy docelowej, oraz sposobem dotarcia wybranych odbiorców - wskazywał dyrektor NIZP-PZH.

- Okazuje się na przykład, że - wbrew dość powszechnej opinii - media społecznościowe nie należą już do najtańszych metod dotarcia. W trakcie prowadzenia kampanii musimy mieć ludzi, którzy będą na bieżąco aktualizować treści w portalach społecznościowych - dodał dr Juszczyk.

O kolejnych kampaniach społecznych przedstawionych podczas III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych - już wkrótce w portalu rynekzdrowa.pl.

W panelu uczestniczyli (kolejność alfabetyczna):
Prof. Mariusz Gąsior, kierownik, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Anna Kupiecka, założycielka i prezes Fundacji "OnkoCafe - Razem lepiej"
Prof. Brygida Kwiatkowska,  zastępca dyrektora ds. klinicznych i kierownik KlinikI Wczesnego Zapalenia Stawów, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji 
Dr Grzegorz Juszczyk, dyrektor, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
Dr Janusz Meder, prezes, Polska Unia Onkologii, kierownik, Oddział Zachowawczy Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie
Prof. Jadwiga Nessler, kierownik, Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Krzysztof Suszek, przewodniczący rady, Fundacja „Misja Medyczna”
Moderator panelu: Wojciech Kuta, redaktor naczelny, Rynek Zdrowia