HCC 2017: sesja Polska interna - sukcesy i wyzwania

RELACJA

Ten konflikt jest sztucznie nakręcany. Geriatria nie zastępuje interny jako całości, ale wzbogaca ją i uzupełnia ją o szereg elementów, które są potrzebne w leczeniu chorego, starszego człowieka - tłumaczył prof. Jacek Imiela podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress, Katowice, 9-11 marca), na sesji "Polska interna - sukcesy i wyzwania".

Wśród wielu dyskusji eksperckich często słychać opinie, że geriatria i interna mogą i powinny ze sobą współpracować. Z drugiej pojawiają się głosy o tlącym się konflikcie między tymi specjalizacjami. Opinię w tej sprawie wyraził prof. Jacek Imiela, konsultant krajowy w dz. chorób wewnętrznych i prezes Towarzystwa Internistów Polskich.

- Podkreślam, nie ma zderzeń między tymi specjalizacjami. Skala polskiej geriatrii jest relatywnie niewielka, ale jest ona potrzebna. Dlaczego nie umożliwić bardziej profesjonalnego podchodzenia do diagnostyki i leczenia ludzi w podeszłym wieku? To przecież wzbogaca internę - mówił prof. Imiela.

Krajowy konsultant przypomniał, że geriatrzy muszą wcześniej zrobić specjalizację z interny, więc geriatria jest jej rozwinięciem.

- Trzeba zauważyć, że każda z tych specjalności ma swoje miejsce. Patrząc na całość opieki zdrowotnej w Polsce nie widzę, by geriatria chciała zastępować internę - tłumaczył.

Dodał, że we współistnieniu tych specjalności trzeba zachować odpowiednią skalę każdej z nich. Przyznał jednak, że czasem zauważa pewną niekorzystną tendencję.

- Każdy chce, by jego dziedzina miała się w systemie jak najlepiej, żeby przetrwała. Mimo tych dążeń nie uważam, by istnienie jednej musiało się odbywać kosztem drugiej - mówił prof. Imiela.

Z poglądem konsultanta krajowego zgodził się dr Lech Kucharski, kierownik oddziału chorób wewnętrznych III w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie oraz przewodniczący Komisji ds. Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych Towarzystwa Internistów Polskich.

- Ten konflikt został wywołany medialnie pod hasłem, że geriatra leczy ludzi starszych najlepiej na świecie. My nie chcemy walczyć z geriatrami, a współpracować, zwłaszcza, że wyrośli oni na gruncie interny - podsumował.

Pełną relację z sesji, z wypowiedziami wszystkich panelistów, opublikujemy w majowym wydaniu miesięcznika Rynek Zdrowia.