Gala Rynku Zdrowia - Portrety Polskiej Medycyny

Podczas Uroczystej Gali V Forum Rynku Zdrowia, poznaliśmy laureatów Portretów Polskiej Medycyny

Gala Rynku Zdrowia - Portrety Polskiej Medycyny
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

22 października br., podczas Uroczystej Gali wieńczącej pierwszy dzień V Forum Rynku Zdrowia, poznaliśmy laureatów Portretów Polskiej Medycyny – wyróżnień przyznawanych corocznie w redakcyjnym plebiscycie redakcji miesięcznika Rynek Zdrowia i portalu rynekzdrowia.pl. Portrety wręczone zostały w kategoriach: Lekarz, Menedżer, Polityk, Wydarzenie oraz Lider Rynku Zdrowia.
Po raz pierwszy podczas Forum RZ przyznaliśmy także specjalne wyróżnienia: Dobre Strony Rynku Zdrowia.

Po burzliwej dyskusji...
Redakcyjne głosowanie poprzedziła długa, momentami burzliwa dyskusja. Ostatecznie, za Wydarzenie Rynku Zdrowia uznaliśmy nowelizację Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczącą koszyka świadczeń gwarantowanych.

Bez względu na ocenę tych zapisów, nie sposób nie zauważyć, że w ostatnich miesiącach to właśnie tzw. koszyk – jeszcze przed przed przyjęciem przez parlament – stał się regulacją, wzbudzającą bodaj najwięcej, często skrajnych komentarzy ekspertów, polityków, menedżerów placówek.
– Kiedy zrodził się pomysł stworzenia koszyka, przypominano mi, że inni też próbowali... Dzisiaj, pomimo licznych sprzeciwów, mamy koszyk, który w dodatku podpisał pan prezydent. Ci, którzy przyjdą po mnie, będą już tylko poprawiali – powiedziała minister zdrowia Ewa Kopacz odbierając Portret Polskiej Medycyny w kategorii Wydarzenie Rynku Zdrowia.

Laur dla samorządowca

Tytuł Lidera Rynku Zdrowia otrzymał Wojciech Matusewicz, dyrektor Agencji Oceny Technologii Medycznych. Odbierając Portret w tej kategorii, Laureat podziękował m.in. Radzie Konsultacyjnej AOTM: – Z rekomendacji Rady AOTM – obecnie jedynej takiej instytucji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – korzystają m.in. Czesi i Słowacy, Serbowie. Matką chrzestną tego sukcesu jednak jest minister Ewa Kopacz, która zaufała i powierzyła mi tworzenie profesjonalnej agencji – mówił dyrektor Wojciech Matusewicz.
Kolejna kategoria, która co roku budzi spore emocje podczas głosowania, to Polityk Rynku Zdrowia. Dwa lata temu, po burzliwych obradach zespołu dziennikarskiego Rynku Zdrowia – Portretu w tej kategorii nie wręczyliśmy, a w roku 2008 zamieniona została na Osobowość Rynku Zdrowia.
Natomiast w tym roku wróciliśmy do pierwotnej wersji: Portret dla Polityka Rynku Zdrowia odebrał Marek Kopel, prezydent Chorzowa.

Laureaci wszystkich tegorocznych wyróżnień i uzasadnienia werdyktu:

•  Wydarzenie Rynku Zdrowia: nowelizacja Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczącą koszyka świadczeń gwarantowanych.
Przyjęcie przez oparlament i podpisanie przez prezydenta RP nowelizacji Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej – tzw. ustawy koszykowej – oraz wejście w życie 13 Rozporządzeń Ministra Zdrowia (w których znalazły się świadczenia całkowicie finansowane ze środków publicznych) to dopiero jeden z etapów wprowadzania zmian w zasadach finansowania opieki zdrowotnej w Polsce, ale etap bardzo ważny.
Uchwalone przepisy wywołują kontrowersje, są przedmiotem krytycznych dyskusji. Dobrze się jednak stało, że prace nad koszykiem prowadzone przez poprzedni rząd są kontynuowane. Dzięki temu możemy dzisiaj prowadzić publiczną debatę o brzmieniu ustawy i rozporządzeń, a nie tylko o samej wizji koszyka.

• Lider Rynku Zdrowia: Wojciech Matusewicz, dyrektor Agencji Oceny Technologii Medycznych.
Agencja Oceny Technologii Medycznych odgrywa coraz ważniejszą rolę w procesach decyzyjnych dotyczących m.in. finansowania opieki zdrowotnej. Przed AOTM stawiane są kolejne wyzwania, związane m.in. z tworzeniem koszyka świadczeń.
Tym bardziej na wyróżnienie zasługuje istotne usprawnienie pracy Agencji kierowanej przez Wojciecha Matusewicza, m.in. poprzez zmiany w strukturze organizacyjnej i kadrowej, zwiększenie liczby wydawanych rekomendacji oraz ich rodzajów (już nie tylko pozytywne i negatywne, ale także warunkowe lub tymczasowe), zwiększenie częstotliwości posiedzeń Rady Konsultacyjnej AOTM. Zdaniem wielu ekspertów, nasza Agencja – mimo ograniczeń finansowych i kadrowych – staje się liderem w zakresie oceny technologii medycznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

• Menedżer Rynku Zdrowia w kategorii placówek publicznych: prof. Piotr Kuna, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi.
„Nie widzę sensu działalności takiego szpitala, który z założenia ma ponosić straty, bo koszty działalności są wyższe niż przychody” – mówił w wywiadzie dla Rynku Zdrowia prof. Piotr Kuna. Znakomity alergolog, od lat dowodzi, że lekarz może być świetnym menedżerem. Świadczą o tym osiągnięcia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Łodzi. Godna szczególnego wyróżnienia jest bezkompromisowość głoszonych poglądów, m.in. dotyczących systemu Jednorodnych Grup Pacjentów w odniesieniu do szpitali uniwersyteckich, oraz odwaga Profesora w podejmowaniu decyzji zarządczych.

– Więcej rynku w ochronie zdrowia oznacza możliwość wyboru, a nie upadek usług. Nie da sie być dobrym lekarzem, jeśli nie odda się chorym cząstki siebie... – powiedział prof. Piotr Kuna podczas Gali.

• Menedżerowie Rynku Zdrowia w kategorii placówek niepublicznych: Marcin Szulwiński – prezes Zarządu Grupy Nowy Szpital Sp. z o.o. oraz Adam Roślewski – wiceprezes Zarządu Grupy Nowy Szpital Sp. z o.o., Prezes Zarządu ZUK Know How Sp. z o .o.
Rozwój Grupy Nowy Szpital Sp. z o.o. jest przykładem sukcesu opartego przede wszystkim o doświadczenie i wypracowanie własnej koncepcji zarządzania, przekształcania oraz restrukturyzowania zakładów opieki zdrowotnej. Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o. to obecnie osiem dobrze funkcjonujących szpitali na terenie województw kujawsko-pomorskiego i lubuskiego – dawnych SPZOZ-ów, które przed przejęciem przez Grupę borykały się z poważnymi problemami finansowymi. Dzisiaj są rentowne oraz, co równie istotne, rozszerzają zakres świadczeń medycznych.

Marcin Szulwiński: – Dostaliśmy nagrodę w kategorii placówek niepublicznych, ale czujemy sie publiczni, bo realizujemy publiczne usługi zdrowotne. Namawiamy wszystkich do partnerstwa publiczno-prywatnego. To daje efekt, wystarczy trochę odwagi.

• Lekarz Rynku Zdrowia – prof. Maria Siemionow, mikrochirurg z Cleveland Clinic w USA.
Prof. Maria Siemionow, wybitna mikrochirurg i chirurg rekonstrukcyjny, absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu, pracująca w Cleveland Clinic, przeprowadziła pierwszą w Ameryce operację przeszczepienia twarzy. Jak sama przyznaje, operacja ta była spełnieniem misji, na które pracowała 20 lat. Pani Profesor podkreślając w jednym z wywiadów etyczny wymiar takich transplantacji, powiedziała: „Niektórzy bioetycy mówią, że twarz nie jest narządem niezbędnym do życia. Ale przecież nerki, które przeszczepiamy, też nie są narządem niezbędnym – można wiele lat przeżyć dzięki dializom. Mimo to dokonujemy przeszczepów, bo liczy się jakość życia”.

Prof. Anna Siemionow nie mogła być z nami podczas Gali. Właśnie tego dnia miała zaplanowany od roku wykład otwierający Zjazd Chirurgów w San Francisco, co uniemożliwiło jej przylot do Warszawy po osobisty odbiór Portretu. – Dziękuję za to wyróżnienie, wręczane podczas tak ważnego dla środowiska medycznego Forum – powiedziała prof. Maria Siemionow w przesłanym nagraniu (emitowanym na telebimie) i przypomniała, że podobne dyskusje o modelu opieki zdrowotnej toczą się obecnie także w USA...

• Polityk Rynku Zdrowia: Marek Kopel – prezydent Chorzowa.
Marek Kopel od 1991 roku jest prezydentem Chorzowa. Sześć lat temu samorząd tego miasta przeprowadził – mimo protestów różnych środowisk – udaną restrukturyzację szpitali. Po połączeniu w jeden zespół trzech miejskich szpitali, samorząd sprzedał kilka budynków, aby obniżyć koszty utrzymywania majątku. Efekt – Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie najpierw zaczął się bilansować, by wkrótce osiągać dodatni wynik finansowy.
Prezydent Marek Kopel i zespół jego współpracowników udowodnili, że przeprowadzenie śmiałych, często niepopularnych zmian w tak wrażliwej dziedzinie, jaką jest opieka zdrowotna, wcale nie musi się kończyć przegraną w kolejnych wyborach... To cenne i warte przypomnienia oraz nagrodzenia doświadczenie: właśnie dzisiaj, kiedy w wielu województwach, miastach i powiatach ważą się losy przekształceń publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

– Miałem szczęście, że w moim otoczeniu byli dobrzy menedżerowie służby zdrowia, ale i tak każda zmiana wywoływała emocje i protesty – stwierdził Laureat. – Organizowano nawet referendum w sprawie odwołania mnie z funkcji prezydenta Chorzowa. Zmiany, pomimo tych wielkich emocji, udało się przeprowadzić. Zachęcam polityków do śmiałych decyzji

Laureaci specjalnych wyróżnień – Dobrych Stron Runku Zdrowia

• Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny.

Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny, założona została przez Polpharmę w 2001 roku. Realizowaną konsekwentnie misją Fundacji jest wspieranie rozwoju nauk farmaceutycznych i medycznych poprzez finansowanie badań naukowych w tych dziedzinach. Najważniejsze projekty realizowane przez Fundację to organizowany co roku konkurs na finansowanie projektów badawczych w dziedzinie nauk farmaceutycznych i medycznych (dotychczas zorganizowano 8 edycji konkursu i przyznano 45 grantów) oraz uruchomiony w 2006 roku program stypendialny adresowany do uczestników studiów doktoranckich uczelni medycznych.

Wojciech Kuźmierkiewicz – prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny – odbierając wyróżnienie zaznaczył, że sercem Fundacji jest Rada Naukowa, która znajduje sposoby na nagradzanie najlepszych prac, wnoszących wkład w rozwój polskiej nauki.

• Firma Kamsoft Sp. z o.o.
Wśród wielu obszarów aktywności firmy Kamsoft, nie sposób nie dostrzec innowacyjności wdrażanej od 1990 roku i wciąż rozwijanej – także w ostatnich miesiącach – koncepcji Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia (OSOZ), którego celem jest wypracowanie kompleksowych metod i dostarczenie narzędzi do zarządzania opieką zdrowotną, a w efekcie – poprawa zdrowia społeczeństwa.
W wywiadzie dla Rynku Zdrowia dr Zygmunt Kamiński, prezes Kamsoftu, mówił: „W tradycyjnym rozumieniu, lekarz jest rzemieślnikiem, murarzem. A ja mówię: lekarzu, przestań murować, zostań architektem zdrowia; zamiast tylko naprawiać to, co jest uszkodzone, projektuj tak, aby nic się nie psuło, czyli zapobiegaj chorobom! Dlatego tak ważni w systemie są lekarze rodzinni. To oni muszą wykrywać w zarodku najgroźniejsze, a zarazem najkosztowniejsze w leczeniu, choroby”.

Zygmunt Kamiński przypomniał podczas Gali, iż idea OSOZ zrodziła się z marzenia o zbudowaniu w przyszłości systemu, który będzie służył poprawie zdrowia pacjentów i przyczyniał sie do obniżania kosztów leczenia: – Wyróżnienie daje nam siłę do dalszego działania – dodał prezes Kamsoftu.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum