VIII Europejski Kongres Gospodarczy: sesje o ochronie zdrowia (galeria)

RELACJA

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to największe tego typu wydarzenie w Europie Centralnej. Tegoroczna, ósma już edycja Kongresu (18-20 maja 2016 r.) była rekordowa, o czym świadczą liczby: ponad 120 debat, 700 panelistów, 8 tys. uczestników i prawie 2 tys. na konferencji poświęconej start-upom.

Podobnie jak w latach ubiegłych, także podczas tegorocznego Kongresu nie zabrakło sesji poświęconych różnym aspektom funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

W siedmiu dyskusjach panelowych przygotowanych przez redakcję miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia wzięło udział ponad 900 osób, w tym 50 prelegentów.

Relacje i inne materiały z kongresowych dyskusji o ochronie zdrowia - kliknij:
www.rynekzdrowia.pl

W sesjach uczestniczyli, między innymi: parlamentarzyści, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, organizacji reprezentujących środowisko medyczne, towarzystw naukowych oraz uczelni medycznych, wybitni lekarze, menedżerowie lecznic i podmiotów współpracujących z sektorem medycznym, samorządowcy, eksperci rynku medycznego.

VIII Europejski Kongres Gospodarczy stworzył też znakomitą okazję do kontynuowania dyskusji na tematy poruszone podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w lutym br. (HCC, Health Challenges Congress), który zgromadził przedstawicieli niemal wszystkich środowisk związanych z szeroko rozumianą ochroną zdrowia.

Więcej o VIII  Europejskim Kongresie Gospodarczym: www.eecpoland.eu/pl

***

Tematyka sesji dotyczących ochrony zdrowia w ramach VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego (Katowice, 18-20 maja 2016 r.):

Szpitale w polityce zdrowotnej państwa - nowe otwarcie?
• Szpitalna mapa Polski - wczoraj, dziś i jutro; lecznictwo stacjonarne w liczbach (m.in. baza, finanse, kadry)
• Przedsiębiorstwo czy miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych - szpitale w polityce zdrowotnej państwa; do jakiego modelu lecznictwa stacjonarnego zmierzamy?
• Zmiany w ustawie o działalności leczniczej - dyskusja z udziałem przedstawicieli ustawodawcy, organów założycielskich i menedżerów szpitali
• Główne założenia funkcjonowania sieci szpitali
• Finansowanie lecznictwa szpitalnego:
- W oczekiwaniu na nowe postępowania konkursowe NFZ
- Miejsce szpitali w systemie budżetowym i na mapach potrzeb zdrowotnych
- Taryfikacja świadczeń a finanse szpitali
- Jakość i wyniki leczenia a wysokość finansowania szpitali - doczekamy się takiej zależności?


Zarządzanie szpitalami, czyli oblicza bezpieczeństwa
• Bezpieczeństwo ekonomiczne szpitali - płynność finansowa szpitali a ciągłość udzielanych świadczeń zdrowotnych.
• Bezpieczeństwo epidemiologiczne; procedury ograniczające zakażenia szpitalne
• Bezpieczeństwo prawne szpitala:
- czym jest zarządzanie ryzykiem w szpitalach
- obszary i zasady zarządzania ryzykiem
• Bezpieczeństwo kadrowe - jak zapewnić optymalną obsadę w polskich szpitalach:
- Poziom kwalifikacji i doświadczenie kadry lekarskiej
- Opieka pielęgniarska
• Jakość wyrobów medycznych a bezpieczeństwo pacjenta

Koordynowana opieka medyczna - od diagnozy do rehabilitacji
• Na czym polega koordynacja opieki nad pacjentem; główne cele postulowanych rozwiązań
• Aby pacjent nie błądził w systemie - rozpoznanie choroby i co dalej?
• Finansowanie koordynowanej opieki zamiast pojedynczych procedur - jak to zrobić?
• Rola, miejsce w systemie, wzajemne relacje: lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej
• Opieka nad osobami w podeszłym wieku i świadczenia w zakresie rehabilitacji - miejsce w systemie opieki koordynowanej
• E-zdrowie - informatyzacja jako warunek płynności i ciągłości opieki nad pacjentem

Choroby cywilizacyjne - wyzwania dla systemów ochrony zdrowia
• Główne czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych XXI wieku, m.in.: schorzeń układu sercowo-naczyniowego, chorób układu oddechowego, chorób nowotworowych, cukrzycy
• Zanieczyszczenie powietrza a epidemiologia chorób układu krążenia i chorób płuc
• Czy grozi nam epidemia chorób układu oddechowego?
• Koszty leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym koszty społeczne i pośrednie - jak powinniśmy je liczyć?
• Profilaktyka i skuteczne leczenie chorób cywilizacyjnych - inwestycja opłacalna dla finansów państwa

Konstruktywni: Czy realny jest zdrowy powrót do pracy?
• Znaczenie społeczno-gospodarcze zdolności do pracy absenteizmu, prezenteizmu oraz kosztów pośrednich chorób
• Czy realne jest utrzymanie zdolności do pracy i aktywności zawodowej osób dotkniętych chorobami przewlekłymi?
• Współpraca lekarzy, pracodawców i pracowników w zakresie edukacji, wczesnej diagnostyki, dostosowania warunków pracy.
• Znaczenie utrzymania osób w wieku przedemerytalnym w zdrowiu

Medycyna pracy - w poszukiwaniu współczesnego modelu
• Koszty absencji pracowników w Polsce; główne przyczyny absencji chorobowej w pracy
• Miejsce i rola pracodawców w systemie zdrowia publicznego - orzecznictwo już nie wystarczy, czas na doradztwo i profilaktykę
• Skuteczne działania prozdrowotne pracodawców - koszt czy zysk wynikający z redukowania absencji chorobowej
• Przykłady działań pracodawców w obszarze ochrony zdrowia: badania profilaktyczne w kierunku m.in. wykrywania nowotworów; poradnictwo w zakresie walki z uzależnieniami; promowanie zdrowego stylu życia - w tym aktywności fizycznej
• Abonamenty pracownicze - przykładowe zakresy świadczeń
• W jaki sposób stymulować aktywność pracodawców w zakresie opieki medycznej
• Rozwiązania dotyczące medycyny pracy w wybranych krajach UE

Prywatny kapitał w polskim systemie ochrony zdrowia - dziś i jutro
• Zaangażowanie prywatnych inwestorów w polskim sektorze ochrony zdrowia:
- Dotychczasowy bilans
- Przykłady
- Perspektywy
• Planowane regulacje dotyczące formy prawnej funkcjonowania podmiotów leczniczych i sieci szpitali - wpływ na plany inwestycyjne podmiotów oraz inwestorów prywatnych
• Od gabinetu do ogólnopolskich sieci placówek - kapitał prywatny jako źródło finansowania inwestycji i rozwoju w polskiej ochronie zdrowia; jak wykorzystać ten potencjał?
• Aktywność podmiotów rynku finansowego i ubezpieczeniowego w polskim sektorze medycznym - stan obecny i planowane przedsięwzięcia
• Partnerstwo publiczno-prywatne w polskiej ochronie zdrowia - co dalej?

Agenda całego Kongresu: http://www.eecpoland.eu/pl/sesje/18.html