EEC 2015: o demografii, zdrowiu i gospodarce

RELACJA

Szybko zmierzamy w Polsce do sytuacji, w której na trzy osoby pracujące przypadają dwie będące na emeryturze. Społeczeństwo się starzeje - mówiła 21 kwietnia wiceminister zdrowia Beata Małecka-Libera podczas sesji "Demografia, zdrowie, gospodarka. Dlaczego starość ma przyszłość?" w ramach VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (20-22 kwietnia 2015 r.).

W panelu uczestniczyli: dr Piotr Bednarski, dyrektor Instytutu Reumatologii w Warszawie; prof. Paweł Buszman, prezes zarządu American Heart of Poland SA; Paweł Jaroszek, członek zarządu nadzorujący Pion Finansów i Realizacji Dochodów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych; poseł Tomasz Latos, przewodniczący sejmowej komisji zdrowia; Izabela Leszczyna, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów; Beata Małecka-Libera, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia; Małgorzata Marcińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej; prof. Bolesław Samoliński, przewodniczący Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej; poseł Michał Szczerba, przewodniczący sejmowej komisji polityki senioralnej.

***

W 2004 r. mężczyźni żyli w naszym kraju średnio 70 lat, a w 2035 r. średnia ta wyniesie 78 lat. Wśród kobiet jest to odpowiednio: 78 i 83 lata - zaznaczyła podczas sesji wiceminister zdrowia Beata Małecka-Libera.

Podkreślała, że ustawa o zdrowiu publicznym, której projekt jest obecnie konsultowany, znakomicie wpisuje się założenia polityki senioralnej.

- Ta ustawa niczego nie będzie nakazywała, natomiast wyznaczy m.in. najważniejsze kierunki działań, dzięki którym starsze osoby będą mogły możliwie długo cieszyć się dobrym zdrowiem - wyjaśniała wiceminister.

Jej zdaniem celu tego nie można osiągnąć bez poprawy w zakresie edukacji i profilaktyki zdrowotnej.

- Ustawa o zdrowiu publicznym pokazuje priorytety, a także koordynuje działania prozdrowotne. Obecnie działa w Polsce około 3 tys. programów profilaktycznych, ale ich efektywność zawodzi. Działania w myśl ustawy o zdrowiu publicznym będą polegały na koordynacji, nadzorowaniu i edukowaniu społeczeństwa - mówiła Beata Małecka-Libera.

Najważniejsze jest zdrowie
Poseł Michał Szczerba, przewodniczący sejmowej Komisji Polityki Senioralnej przypomniał, że w grudniu 2013 r. Rada Ministrów przyjęła założenia długofalowej polityki senioralnej państwa na lata 2014-2020. - Jest to swoista mapa drogowa działań obejmujących różne aspekty funkcjonowania osób starszych w społeczeństwie - zaznaczył poseł.

Przypomniał, że w 2060 r. Polska, obok Słowacji, będzie jednym z dwóch krajów Unii Europejskiej o najwyższej medianie długości życia, która wyniesie - według prognoz - 54 lata. - Tak więc co druga osoba w naszym kraju będzie miała wtedy co najmniej 50 lat. To przyszłość, ale musimy się do niej już teraz przygotowywać - podkreślił Szczerba.

Jak wskazywała Małgorzata Marcińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, słowem przewodnim w całej dyskusji jest "przygotowanie".

- To co możemy i co robimy, to właśnie przygotowanie do starzenia się polskiego społeczeństwa. Obecnie mamy w Polsce ok. 4 miliony osób w wieku ponad 70 lat, co stanowi 10 proc. populacji, ale do 2025 r. liczba osób w tym wieku wzrośnie do 6 mln, co stanowić będzie aż 16 proc. naszej populacji. W latach 2020 -2025 przewidywany jest dwukrotny wzrost liczby osób powyżej 80 roku życia - mówiła Marcińska.

Przypomniała także główne cele rządowych dokumentów z 2013 r., które określiły różne zakresy działań mających wspierać osoby w podeszłym wieku. Oprócz założeń długofalowej polityki senioralnej państwa na lata 2014-2020 przyjęto wówczas kolejną edycję programu aktywizacji zawodowej osób starszych oraz zmodernizowany pogram "Solidarność pokoleń" adresowany do osób po 80. roku życia.

O programie senior-WIGOR
Niezbędne jest m. in. przygotowanie naszego systemu opieki społecznej, wsparcia społecznego, rynku usług, a także całej gospodarki, bo będzie coraz więcej pracowników w starszym wieku - mówiła wiceminister.

Przypomniała także program senior-WIGOR przewidujący zakładanie lub modernizację placówek dziennego pobytu dla osób starszych.

- Na ten projekt do 2020 r. mamy zaplanowane ok. 400 mln zł. Mamy już bardzo wiele zgłoszeń. Na początku czerwca zostanie ogłoszony konkurs na tego rodzaju przedsięwzięcia dla jednostek samorządu terytorialnego, które mają dużą populację seniorów i niewystarczającą infrastrukturę. W tym roku będzie to 30 mln zł i z każdym rokiem coraz więcej - dodała.

Izabela Leszczyna, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, powołując się na słowa ks. Bonieckiego, podkreślała że do starości trzeba się przygotować póki jesteśmy względnie młodzi.

- Takim rozwiązaniem legislacyjnym wychodzącym naprzeciw starzeniu się społeczeństwa jest wydłużenie aktywności zawodowej do 67. roku życia. Zmiennych warunkujących jakość życia osób starszych jest wiele, jedną z nich jest aktywność zawodowa i społeczna, i potrzeba zachowania jej jak najdłużej - mówiła.

Jak podkreślała, obecnie na rynku jest nadpodaż rąk do pracy, jednak za lat dziesięć będzie ich brakowało i osoby starsze będą musiały pracować.

Poseł Tomasz Latos (PiS), przewodniczący sejmowej komisji zdrowia wskazał, że mimo istniejących programów rządowych, legislacja wciąż nie nadąża za potrzebami osób starszych. Pytał m.in., dlaczego tak długo trwają prace nad ustawą o zdrowiu publicznym? - Nie wiadomo, czy ta ustawa trafi do Sejmu w tej kadencji. A przecież mówi się o niej od lat - podkreślał szef komisji zdrowia.

- Jeżeli wiemy, że istnieje pilna potrzeba stworzenia większej liczby ośrodków geriatrycznych, to trzeba pamiętać, że musi w nich być zapewniona kompleksowa opieka medyczna dla pacjentów w podeszłym wieku, a do tego system wciąż nie jest przygotowany - mówił poseł Latos.

W jego opinii należy także znowelizować ustawę refundacyjną, aby stwarzała możliwość wyższej refundacji leków dla emerytów, gdyż obecnie wielu z nich nie stać na wykupienie wszystkich potrzebnych im leków.

- Warto także wrócić do koncepcji śp. prof. Zbigniewa Religi, dotyczącej wdrożenia specjalnej ustawy pielęgnacyjnej - powiedział Tomasz Latos.

System ubezpieczeń
- Często zadawane jest pytanie, czy nasz system emerytalny jest wydolny. Tak. W swojej osiemdziesięcioletniej historii ani razu nie zawiódł i każdego miesiąca zawsze na czas wypłacane były należne świadczenia. Oczywiście inną kwestią jest ich wysokość - mówił Paweł Jaroszek, wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

- W roku 2015 wydatki z funduszu ubezpieczeń społecznych po raz pierwszy przekroczą 200 mld zł. Same wydatki z funduszu emerytalnego to ponad 130 mld. Natomiast z punktu widzenia mikroekonomii, tj. poszczególnych gospodarstw domowych, byłoby naturalnie dobrze, aby te najniższe świadczenia były wyższe - wskazywał Paweł Jaroszek.

Prof. Paweł Buszman, prezes zarządu American Heart of Poland zwrócił uwagę na demografię nie tylko pod kątem długości i spodziewanego okresu przeżycia dla kobiet i mężczyzn, ale także spodziewanego okresu przeżycia w zdrowiu. W Polsce jest on dużo krótszy niż w innych, dobrze rozwiniętych krajach. 

- Przede wszystkim musimy dbać o ochronę środowiska. Jeżeli nie zwrócimy na to uwagi, przegramy wyścig o nowoczesne państwo - przekonywał.

Większe nakłady na ochronę zdrowia
- Około 70. roku życia główną przyczyną zgonów są choroby układu krążenia. Musimy wykorzystać współczesne możliwości technologiczne, jakie daje nam medycyna, w zapobieganiu niewydolności krążenia, zawałom serca i przede wszystkim udarom. Niewydolność serca i udary mózgu są główną przyczyną utraty zdrowia osób w wieku starszym i to one decydują o kosztach społecznych opieki nad takimi osobami - mówił prof. Buszman.

- Nowe technologie medyczne pozwalają poprawiać jakoś naszego życia. Aby to było możliwe i powszechne, musimy więcej wydawać na ochronę zdrowia. 9 procent to zdecydowanie za mało - mówił prof. Buszman.

Podkreślał, że to, o ile więcej pieniędzy będziemy wydawać na wczesną diagnostykę i leczenie zdecyduje o długości aktywności zawodowej seniorów i o tym jaki będzie miała ona wpływ na kształtowanie się PKB.

Obszerna relacja z wypowiedziami wszystkich uczestników sesji - już wkrótce w portalu rynekzdrowia.pl i majowym wydaniu miesięcznika Rynek Zdrowia (nr 5/2015 r.).

Więcej o Kongresie: www.eecpoland.eu