Czwarte Jesienne Spotkania Naukowe "Diagnostyka obrazowa chorych z wrodzonymi i nabytymi wadami odporności"

Nowy Zyzdrój (woj. warmińsko-mazurskie), 10.09.2009 - 12.09.2009

Jesienne Spotkania Naukowe to coroczne spotkania radiologów oraz klinicystów z innych dyscyplin klinicznych, organizowane przez Fundację Spotkania Naukowe.

 Spotkania obejmują zagadnienia związane z diagnostyką obrazową w szerokim ujęciu klinicznym oraz badawczym, służą pogłębianiu wiedzy w tym zakresie oraz dyskusjom nad nierozwiązanymi problemami.

Tegoroczne Spotkania poświęcone będą zagadnieniom diagnostyki obrazowej chorych z wrodzonymi i nabytymi wadami odporności. Tematyka obejmować będzie diagnostykę obrazową u chorych z zespołami niedoborów immunologicznych, z głównym naciskiem na problemy diagnozowania chorych po przeszczepach narządów oraz osób zakażonych HIV.

Uczestnicy spotkań – zarówno klinicyści jak i lekarze diagności – będą mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami i wziąć udział w sesji poświęconej interpretacji unikalnych przypadków.

Patronat naukowy sprawują: Instytut Matki i Dziecka w Warszawie; Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku przy udziale  Katedry Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Kliniki Hepatologii i Niedoborów Immunologicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Raport ze spotkań będzie dostępny na stronie internetowej www.spotkanianaukowe.pl