35. Konferencja Ordynatorów i Kierowników Poradni Reumatologicznych

ZAPOWIEDŹ

Podobnie jak w latach ubiegłych, serdecznie zapraszamy do udziału w 35. Konferencji Ordynatorów i Kierowników Poradni Reumatologicznych, która odbędzie się w dniach 2-3 czerwca 2016 roku w Warszawie.

Konferencja skierowana jest głównie do osób zarządzających oddziałami i poradniami reumatologicznymi w całym kraju. Organizatorem wydarzenia jest Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji przy wsparciu Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

W ramach tegorocznej edycji Konferencji planowane są dwa niezależne wydarzenia:
• Konferencja Reumatologia 2016 (2 czerwca, godz. 12:00-17:30, Ministerstwo Zdrowia)
• Konferencja Standardy w reumatologii 2016 (3 czerwca, godz. 9:00-14:30, Hotel Radisson Blu Sobieski).

Konferencja Reumatologia 2016 (2 czerwca) koncentrować się będzie głównie na  zachodzących obecnie zmianach w systemie opieki zdrowotnej. Szczegółowo omówione zostaną kwestie: referencyjności ośrodków reumatologicznych, rozwoju wczesnej diagnostyki chorób reumatycznych w ramach opieki koordynowanej, a także leczenie biologiczne w  Polsce. Tego dnia zostaną również wręczone nagrody czasopisma Reumatologia za  najlepsze publikacje naukowe w roku 2015.

Konferencja Standardy w reumatologii 2016 (3 czerwca) poświęcona będzie aspektom klinicznym i naukowym. Szczegółowo omówiony zostanie postęp w zakresie diagnostyki i  terapii oraz skuteczność dostępnych rozwiązań.

Mamy nadzieję, że to spotkanie będzie miejscem konstruktywnej wymiany poglądów dotyczących najważniejszych problemów reumatologii.

Zapraszamy do zapoznania się z programem ramowym konferencji.

Życzymy wszystkim owocnych obrad i zapraszamy do rejestracji na stronie: zjazdordynatorow.pl

Komitet Organizacyjny Konferencji