PW/Rynek Zdrowia | 12-11-2014 20:34

Żywiec: banki podpisały warunki finansowania budowy szpitala w formule PPP

Inwestor Interhealth Canada Limited i przedstawiciele banków w środę (12 listopada) podpisali dokumenty określające sposób kredytowania budowy szpitala w Żywcu, w ramach formuły PPP. To pierwsza realizowana w taki sposób budowa lecznicy w kraju.

Zostały również przyjęte przez powiat główne warunki umowy bezpośredniej. InterHealth Canada, EBOiR oraz Biz Bank negocjowały warunki przez 3 miesiace, od dnia uzyskania  wstępnej zgody  banków - podano w komunikacie dla prasy przekazanym przez InterHealth Canada.

Budowa nowego szpitala powiatowego rozpocznie się  po sfinalizowaniu tworzenia dokumentacji oraz procesu zamknięcia finansowego. Obiekt będzie gotowy na przyjęcie pacjentów w 2017.

W zeszłym tygodniu EBOiR oraz FM Bank PBP (Biz Bank) zatwierdziły warunki finansowania nowego żywieckiego szpitala w formule PPP polegającej na: zaprojektowaniu, budowie, wyposażeniu, świadczeniu usług medycznych oraz transferze. Jest to przełomowa transakcja dla partnerstwa publiczno-prywatnego w ochronie zdrowia.

Pozostało tylko partnerstwo
Szpital powiatowy budowany w Żywcu będzie pierwszym w kraju tak dużym przedsięwzięciem w sektorze zdrowia realizowanym w formule zintegrowanego PPP (infrastruktura oraz świadczenie usług medycznych).

Przypomnijmy, że Starostwo Powiatowe w Żywcu musiało zdecydować się na budowę nowego szpitala, bo starego, przeszło stuletniego, nie warto było remontować. Koszty modernizacji przekroczyłyby wartość wybudowania od podstaw nowego obiektu. Ponieważ w samorządowej kasie nie było pieniędzy, w starostwie postanowiono poszukać inwestora i wybudować nową lecznicę w oparciu o formułę partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Na inwestora wybrano firmę InterHealth Canada, specjalizującą się w zarządzaniu międzynarodowymi projektami i inwestycjami w sektorze publicznej opieki zdrowotnej. Podobne zadania firma realizowała w Wielkiej Brytanii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Kuwejcie.

Umowa partnerska dotycząca budowy i zarządzania nowym szpitalem w Żywcu została zawarta przez powiat i prywatnego inwestora we wrześniu 2011 r. Padły deklaracje, przygotowywano pozwolenie na budowę, ale cały czas nie było jasne czy inwestycję uda się sfinansować. Jedną z głównych przeszkód był brak państwowych lub samorządowych gwarancji dla kredytowania budowy szpitala powstającego w formule PPP oraz brak gwarancji wieloletniego kontraktu z NFZ.

Kalkulacja ryzyka
Staraniom powiatu o wybudowanie szpitala w formule PPP uważnie przyglądały się inne samorządy; także organy kontrolne. W opublikowanym w 2012 roku protokole pokontrolnym Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Katowicach pozytywnie oceniła działania Starostwa Powiatowego w Żywcu dotyczące budowy nowego szpitala powiatowego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

W wywiadzie udzielonym Rynkowi Zdrowia jeszcze na początku 2012 r., po podpisaniu przez żywieckie starostwo ze spółką InterHealth Canada umowy partnerskiej dotyczącej budowy i zarządzania nowym szpitalem w Żywcu, prezes spółki Nasser Massoud mówił, że jest optymistą co do przyszłości inwestycji. - Okazało się, że po drugiej stronie mamy chętnego do współpracy, zaangażowanego partnera publicznego - zaznaczył.

Przyznał też, że spółka gruntownie przyglądała się zasadom na na jakich funkcjonuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Brak możliwości udzielania promes gwarantujących przyznanie kontraktu powstającemu szpitalowi okazał się zasadniczą przeszkodą do pokonania przy realizacji inwestycji wg formuły PPP, która wymaga podjęcia ryzyka kredytowania przez banki.

- Zdajemy sobie sprawę, że publiczny płatnik może anulować kontrakt lub nie przedłużyć go na kolejny rok. Ale wiemy również, że szpital w Żywcu jest jedyną taką placówką w regionie - tłumaczył wtedy prezes InterHealth Canada, kalkulując ryzyko.

Dla pacjenta bez zmian
Szpital w Żywcu zostanie zlokalizowany przy Polach Lisickich. Będzie zarządzany oraz prowadzony przez Interhealth Canada do roku 2045, po czym zostanie oddany powiatowi żywieckiemu zgodnie z postanowieniami umowy PPP.

Jak podaje inwestor, budowa szpitala rozpocznie się w pierwszych miesiącach 2015 roku i zajmie 2 lata. Szpital będzie gotowy na przyjęcie pacjentów w 2017 roku. W momencie rozpoczęcia działalności nowego szpitala, istniejący zostanie zamknięty.

Nowy szpital powiatowy będzie świadczył kompleksowe usługi medyczne dla regionu, oferując pomoc doraźną oraz ambulatoryjną, świadczenia z zakresu medycyny profilaktycznej, zabiegi planowe oraz wysokiej klasy diagnostykę.

"Leczenie pacjentów będzie finansowane ze środków NFZ (ubezpieczenia zdrowotne) więc świadczenia pozostaną darmowe. Będą również dostępne komercyjne usługi medyczne" - podkreślono w komunikacie inwestora i zarazem przyszłego zarządcy szpitala.

Szpital na 340 łóżek
Budynek, który został zaprojektowany przez Biuro Architektoniczne N+ oraz firmę inżynierską ARUP, będzie liczył cztery kondygnacje o powierzchni użytkowej netto ok. 18 000 m.kw. z możliwością rozbudowy. Oprócz w pełni zintegrowanych oddziałów, będzie posiadał SOR oraz lądowisko dla helikopterów. W szpitalu znajdzie się również zwiększona liczba przychodni oraz poradni.

Szpital został zaprojektowany na 340 łóżek szpitalnych oraz 40 łóżek dla opieki długoterminowej.

Uzyskano pozwolenie na budowę. Interhealth Canada wybrało preferowanego generalnego wykonawcę - polski oddział Aldesa Construcciones, hiszpańskiej firmy budowlanej i deweloperskiej. Aldesa, w imieniu Interhealth Canada już wykonała część prac przygotowawczych na terenie budowy.