Zmiany w realizacji inwestycji w dwóch instytutach. Koszty robót budowlanych poszły w górę

Autor: oprac. PW • Źródło: URM, Rynek Zdrowia25 grudnia 2022 14:09

Z uwagi m.in. na wzrost kosztów materiałów i robót budowlanych w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów przedstawione zostały projekty dwóch uchwał rządu wprowadzających zmiany w wieloletnich programach inwestycyjnych w Narodowym Instytucie Onkologii i Narodowym Instytucie Kardiologii.

Zmiany w realizacji inwestycji w dwóch instytutach. Koszty robót budowlanych poszły w górę
Koszty robót budowlanych w szpitalach poszły w górę. Fot. Shutterstock
 • Zmiany w programach inwestycji wieloletnich dotyczą Narodowego Instytutu Onkologii i Narodowego Instytutu Kardiologii
 • Są spowodowane "brakiem dostępności materiałów budowlanych, wysoką inflacją oraz brak dostępności siły roboczej"
 • W Narodowym Instytucie Onkologii zmiana uchwały RM zakłada m.in.  ograniczenie budowy nowego budynku szpitalnego do powierzchni, której koszty odpowiadają wcześniej przewidzianym nakładom z budżetu państwa
 • W Narodowym Instytucie Kardiologii też zostanie wprowadzone ograniczenie podyktowane koniecznością dostosowania zakresu robót do realizacji możliwej w ramach zabezpieczonych środków

Inwestycja w Narodowym Instytucie Onkologii wydłużona do 2028 roku

Projekt uchwały Rady Ministrów przewiduje aktualizację programu wieloletniego pod nazwą „Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego - etap I”.

Zmiany mają na celu m.in.:

 • wydłużenia okresu realizacji programu do 2028 r.
 • zmian w wysokości finansowania z części 46 – Zdrowie w latach 2020–2028;
 • aktualizacji wysokości finansowania ze środków POIiŚ z 19,3 mln zł do kwoty 22,3 mln zł oraz nakładów w poszczególnych latach
 • przesunięcia finansowania w ramach środków własnych z 2025 r. na 2028 r.
 • zwiększenia wartości kosztorysowej Programu z kwoty 872 mln zł do kwoty 875 mln zł w wyniku uaktualnienia nakładów ze środków POIiŚ;
 • zaktualizowania zakresu rzeczowego i harmonogramu realizacyjnego;
 • usunięcia rozdziału dotyczącego rozwoju Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie terapii protonowej.

"Brak dostępności materiałów budowlanych"

W projekcie przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia wskazuje się na przyczyny niezależne od inwestora, które doprowadziły do zmiany programu, m.in. brak dostępności materiałów budowlanych i elementów wyposażenia technicznego przez zakłócenie światowych łańcuchów dostaw, wysoką inflację oraz brak dostępności siły roboczej. Problemy te uniemożliwiały wydatkowanie dotacji przyznanej na 2020 i 2022 r.
 
Jak zapisano w uchwale, po przeprowadzeniu ponownej analizy ryzyk w zakresie zarządzana inwestycją, obszar planowanych działań oraz ich efektów rzeczowych został zweryfikowany i zaktualizowany w celu zrealizowania pierwotnych założenia Programu Wieloletniego.

Zakres inwestycji zakłada kontynuację dotychczasowych prac budowlanych oraz ograniczenie budowy nowego budynku szpitalnego do powierzchni do wysokości nakładów z budżetu państwa określonych w uchwale nr 95/2019 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I”.

W Narodowym Instytucie Kardiologii ograniczenie inwestycji

Rada Ministrów ma też rozpatrzyć projekt zmiany uchwały RM zmieniającej programu wieloletniego pod nazwą „Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego”.

Zmiany dotyczą aktualizacji programu. Aktualizacja finansowania z budżetu państwa polega na wprowadzeniu zmiany:

 • w 2021 r. z kwoty 26,6 mln zł na kwotę 25,2 mln zł
 • w 2022 r. z kwoty 69,3 mln zł na kwotę 23,3 mln zł;
 • w 2024 r. z kwoty 71,7 mln zł na kwotę 104,5 mln zł;
 • w 2025 r. z kwoty 48,6 mln zł na kwotę 63,2 mln zł.

Aktualizacja zakresu rzeczowego programu polega m.in. na:

 • ograniczeniu zadań objętych inwestycją;
 • zmianie powierzchni objętej inwestycją.

Jak podano, ograniczenie zadań objętych inwestycją jest związane ze zmianą kosztów realizacji robót budowlanych w stosunku do 2019 r. i koniecznością dostosowania zakresu rzeczowego do zadań możliwych do realizacji w ramach zabezpieczonych środków.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum