Rynek Zdrowia | 20-10-2018 12:38

Zgierz: w szpitalu powstanie nowy blok operacyjny z centralną sterylizatornią

Samorząd Województwa Łódzkiego poprzez Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu przeprowadzi zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu”.

Fot. materiały prasowe

Szacunkowa wartość zadania wynosi 26,4 mln zł brutto, w tym prace budowlano- instalacyjne 18,1 mln zł brutto, wyposażenie i sprzęt medyczny 8,3 mln zł brutto.  

Dzięki realizacji inwestycji poprawi się jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych. Skróci się również czas oczekiwania na zabieg operacyjny. Szpital będzie dysponował nowoczesnym blokiem operacyjnym spełniającym wszelkie wymagane standardy.

W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące prace: roboty rozbiórkowe, roboty budowlane, roboty instalacji elektrycznych, roboty instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, roboty instalacji gazów medycznych, roboty klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, roboty instalacji centralnego ogrzewania, montaż dźwigu szpitalnego. Oprócz w/w robót, zakupiony zostanie również sprzęt medyczny i wyposażenie oraz dźwig szpitalny.