Zamówienia publiczne - nowelizacja przepisów zmierza w dobrą stronę

Autor: Andrzej Mielcarek • • 04 stycznia 2015 18:58

Nowelizację Prawa zamówień publicznych (z października 2014 r. - red.) oceniam bardzo pozytywnie. Oczywiście z uwagi na krótki czas jej obowiązywania trudno jest już teraz w pełni określić jej praktyczne zastosowanie - przyznaje Andrzej Mielcarek, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Zamówienia publiczne - nowelizacja przepisów zmierza w dobrą stronę

W naszym szpitalu dotychczas odbyło się pięć postępowań na podstawie nowych przepisów. Mimo wprowadzenia innych dodatkowych kryteriów, w większości przypadków wybrane zostały oferty o najniższej cenie.

Szpital dysponuje publicznymi pieniędzmi, które przeznacza na podstawową działalność medyczną, tj. leczenie pacjentów. Dlatego każdą złotówkę oglądamy kilka razy zanim ją wydamy. Aby leczyć pacjentów na najwyższym poziomie chcemy, by nasze zamówienia były realizowane za optymalną cenę w jak najwyższej jakości.

Wydaje się, że zmiany przepisów podążają właśnie w tym kierunku. Konkurencja na rynku usług medycznych jest bardzo duża, dlatego zdarzały się różnego rodzaju szkodliwe praktyki, które wpływały na wynik postępowań, a bezpośredni skutek dotykał pacjentów.

Wszystko co jest dobrej jakości musi przecież odpowiednio kosztować. Myślę, że to właśnie miał ustawodawca na celu wprowadzając ograniczenie stosowania wyłącznie kryterium cenowego jako warunku rozstrzygającego przetarg.

Obecnie możemy zamawiać przedmioty powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, gdzie ryzyko jest minimalne, a kryterium najniższej ceny jest wówczas jak najbardziej uzasadnione. W innych przypadkach trzeba to uzasadnić. Poza tym poprzez określenie innych kryteriów przetargowych, m.in. dotyczących dłuższego okresu gwarancji, mamy wpływ na zamówienie np. lepszej jakości aparatury medycznej.

Firma sprzedająca dobry produkt nie będzie przecież obawiała się takiego rozwiązania. Dla nas jest to kryterium istotne, ponieważ aparatura medyczna w szpitalu pracuje pełną parą i musi być zachowana ciągłość jej funkcjonowania. Od tego zależy zdrowia i życie ludzkie.

Z punktu widzenia szpitala są to zmiany najważniejsze. Owszem, możemy zwrócić uwagę jeszcze na inne - np. doprecyzowanie okoliczności, w których można mówić o rażąco niskiej cenie. Zmiana ta powinna wpłynąć na właściwe oszacowanie zamówienia przez oferenta, a przez to zamawiający ma większą gwarancję realizacji zamówienia.

Istotna jest także zmiana w zakresie powoływania się przez wykonawców na zasoby osób trzecich i wprowadzenie solidarnego zabezpieczenia udostępniających zasoby.

Myślę, że za kilka miesięcy, po przeprowadzeniu większej liczby postępowań przetargowych, będziemy wiedzieli jak wprowadzone zmiany ustawowe wpłyną na kształtowanie się zamówień publicznych. Będziemy także mieć jasność w jaki sposób będzie realizowany projekt "Elektroniczna Platforma Katalogów Produktów - e-Katalogi" - po jego wdrożeniu i stosowaniu.

Na razie znamy założenia, które są obiecujące tj. przejrzystość postępowań przetargowych i zwiększenie konkurencyjności w zakresie zakupów poniżej progów ustawowych. Powinni na tym skorzystać zarówno zamawiający, jak i wykonawcy.

Liczę na to, że szpital jako zamawiający zyska na obniżaniu cen zamawianych produktów. Poza tym realizowanie zamówień w formie elektronicznej i odformalizowanie postępowań to także sposób na oszczędności administracyjne związane chociażby z kosztami korespondencji.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum