Zamość: powstanie Ośrodek Radioterapii z Brachyterapią

Autor: JJX/Rynek Zdrowia • • 19 sierpnia 2014 19:33

We wtorek (19 sierpnia) między Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu a Centrum Radioterapii i Usprawniania S.A. została podpisana umowa na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na budowę Ośrodka Radioterapii z Brachyterapią.

Powierzchnia nieruchomości stanowiąca przedmiot dzierżawy wynosi 5000 m kw. Dzierżawca (Centrum Radioterapii i Usprawniania S.A.) zobowiązał się, że przedmiot dzierżawy zostanie przez niego we własnym zakresie i na własny koszt zagospodarowany na budowę oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Ośrodka Radioterapii z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii i brachyterapii.

Umowa została zawarta na okres 25 lat. Inwestor zobowiązuje się do wybudowania ośrodka w ciągu roku. Koszt inwestycji szacowany jest na ponad 50 mln zł.

Radioterapia to uzupełnienie metody leczenia w kompleksowym leczeniu choroby nowotworowej. Po powstaniu ośrodka radioterapii, Zamość stanie się drugim, po Lublinie miejscem, które będzie na terenie województwa lubelskiego kompleksowo leczyło pacjentów onkologicznych.

Stworzy to sytuację, w której pacjent po zgłoszeniu się do POZ dalej będzie diagnozowany i leczony kompleksowo w ośrodku zamojskim, gdyż posiada on już Oddział Onkologii Klinicznej i Chirurgię Onkologiczną. Brakuje tylko radioterapii.

Oddział Onkologii Klinicznej obecnie posiada 33 łóżka. Poza leczeniem chemicznym oddział zajmuje się leczeniem objawowym i diagnostyką nowotworów. Realizuje programy lekowe w różnych typach nowotworów, takich jak: chłoniaki, rak piersi, rak jelita grubego, rak płuca, rak jajnika, chemioterapia niestandardowa. Poza programem leczenia raka nerki oraz kilku bardzo rzadko występujących nowotworów Oddział Onkologii Klinicznej realizuje wszystkie przewidziane procedury.

Od początku istnienia oddziału zwiększono liczbę leczonych pacjentów oraz liczbę zrealizowanych procedur. Rocznie opieką objętych jest ok. 3,5 tys. chorych na raka, z czego połowa pacjentów na różnym etapie choroby wymaga leczenia radioterapią.

W szpitalu prowadzona jest także opieka ambulatoryjna. W poradniach onkologicznych rocznie udzielanych jest ok. 13 tys. porad specjalistycznych. Ponadto, prowadzona jest chemioterapia w warunkach oddziału dziennego. Rocznie udzielanych jest ok. 4 tys. hospitalizacji jednodniowych.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum