Fakt/Rynek Zdrowia | 31-05-2015 09:24

Wrocław: nowy szpital blisko, coraz bliżej

1 września może zostać otwarty Nowy Szpital Wojewódzki na Stabłowicach we Wrocławiu. Wszystko wskazuje na to, że ten termin zostanie dotrzymany.

Wizualizacja nowego szpitala

Jak powiedział dziennikowi Fakt Rafał Guzowski prezes zarządu spółki Nowy Szpital Wojewódzki, placówka do końca sierpnia ma zostać wyposażona w sprzęt umożliwiający prowadzenie działalności leczniczej.

Nowy szpital ma powierzchnię 48,5 tys. metrów kwadratowych, które pomieszczą 15 oddziałów oraz szpitalny oddział ratunkowy. Łącznie znajdzie się tam miejsce dla 553 łóżek.

Policzono, że utrzymanie nowej placówki będzie kosztowało około pół miliona złotych miesięcznie. To koszty serwisowania i przeglądów całej infrastruktury, w tym m.in. klimatyzacji, rurociągów i gazociągów, studni głębinowej ze stacją uzdatniania wody. Pieniądze te zostaną przeznaczone także na ochronę obiektu, utrzymywania lądowiska dla helikopterów i parkingów oraz na podatki.

Szpital zostanie także ubezpieczony wraz z wyposażeniem, wartym około 380 mln zł.

Jak już podawaliśmy, szpital to jedna z największych inwestycji w historii samorządu Dolnego Śląska. Koszt dokumentacji, budowy oraz wyposażenia tej placówki to ok. 380 mln zł. Koszt zakupu sprzętu i wyposażenia placówki to ok. 130 mln zł, z czego ok. 100 mln zł stanowią koszty wyposażenia medycznego.

Każdego roku szpital będzie mógł przyjąć 30 tys. pacjentów, gwarantując dostęp do opieki medycznej niemal 400 tys. Dolnoślązaków.

Inwestorem szpitala jest powołana we wrześniu 2009 roku spółka "Nowy Szpital Wojewódzki", której jedynym udziałowcem jest Województwo Dolnośląskie. Budowa szpitala jest finansowana z budżetu województwa dolnośląskiego oraz z przyznanego już kredytu zaciągniętego przez spółkę w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Więcej: www.fakt.pl