AK/Rynek Zdrowia | 17-06-2010 16:46

Warszawa: ponad 10 mln zł z Unii na filię DPS-u

Dzięki unijnemu dofinansowaniu powstanie filia Domu Pomocy Społecznej

– Nowoczesny budynek z zapleczem sanitarnym, terapeutycznym i technicznym w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – taka będzie nowa filia Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” w Warszawie – informuje portal rynekzdowia.pl Katarzyna Pienkowska z wydziału prasowego centrum komunikacji społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy .

Wartość inwestycji to ponad 20,7 mln zł, z czego unijne wsparcie wyniesie przeszło 10,3 mln zł. Umowę w tej sprawie podpisali przedstawiciele Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz dyrektor Biura Funduszy Europejskich m.st. Warszawy.

DPS „Na Przedwiośniu” zapewnia opiekę dzieciom, młodzieży i ludziom dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężonymi dysfunkcjami ruchu oraz chorobami somatycznymi. To jedyna tego typu placówka dla dzieci i młodzieży w stolicy.

– Dom tętni życiem przez cały rok. Odbywają się imprezy z udziałem rodzin oraz zaproszonych gości, dzięki czemu mieszkańcy mogą integrować się ze środowiskiem lokalnym i utrzymywać kontakty z rodziną. Organizowane są aukcje prac mieszkańców i pikniki. Dzieci i młodzież wyjeżdżają na obozy, zimowiska i turnusy rehabilitacyjne. Podopieczni uczestniczą w wielu imprezach kulturalnych, a także różnego typu akcjach np. sprzątanie świata – opowiada Katarzyna Pienkowska.

Podopieczni biorą także udział w zawodach w ramach olimpiad specjalnych. Przy Domu działa Warsztat Terapii Zajęciowej dla sześćdziesięciu osób niepełnosprawnych powyżej 16-tego roku życia. Podopieczni mają do dyspozycji 7 pracowni: m.in. ceramiczną, dekoratorsko-introligatorską, muzykoterapii oraz małych form teatralnych i kinowych, malarską, gospodarstwa domowego.

– Dzięki pozyskaniu środków unijnych dom „Na Przedwiośniu” wzbogaci się o nowoczesny obiekt spełniający wszystkie standardy – mówi Michał Olszewski, dyrektor miejskiego Biura Funduszy Europejskich i dodaje: – To jedyny dom pomocy społecznej w Warszawie, który otrzymał dofinansowanie unijne.

Projekt zakłada adaptację starego budynku szkoły przy ul. Bachusa na potrzeby filii DPS z zapleczem sanitarnym, terapeutycznym i technicznym. Inwestycja będzie w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.