Seria inwestycji w tarnowskim szpitalu

Autor: KAW/Rynek Zdrowia • • 21 kwietnia 2009 09:08

W nowych pomieszczeniach oddziału rehabilitacji Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie mogą być już przyjmowani pierwsi pacjenci.

Prace remontowo-modernizacyjne trwały ponad pół roku. Koszt adaptacji i wyposażenia wyniósł ponad 2 mln złotych.

– Szpital pokrył 35 proc. tych wydatków – wyjaśnia Marcin Kuta, dyrektor "Szczeklika". – Pozostałe pieniądze pochodziły ze środków PFRON, które mogliśmy otrzymać dzięki przychylności marszałka województwa małopolskiego. Istotny udział finansowy pochodził także z budżetu miasta.

Na oddziale będzie można leczyć trzydziestu pacjentów. Do ich dyspozycji oddano nowoczesne i komfortowe sale wyposażone w łazienki. Chorzy będą także korzystać z bazy zabiegowej do kinezyterapii i fizykoterapii.

Uruchomienie oddziału rehabilitacji pozwoli przede wszystkim objąć wczesną rehabilitacją pacjentów po zabiegach ortopedycznych i wymagających rehabilitacji kardiologicznej oraz wszystkich wymagających rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach szpitalnych.

W najbliższych dniach w tarnowskim szpitalu rozpoczną się także prace związane z modernizacją oddziału anestezjologii i intensywnej terapii (m.in. poprawa jakości instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazów medycznych, wentylacji i klimatyzacji).

Oddział  zostanie ponadto wyposażony w nowe łóżka reanimacyjne, przyłóżkowy aparat RTG, aparat do hemodializ, respiratory. Rozbudowany zostanie system monitorujący.
 
Równolegle prowadzone będzie doposażenie bloku operacyjnego w nowy sprzęt i aparaturę medyczną. Trafi tu kolejny nowy stół operacyjny, lampy operacyjne, aparaty do znieczulania ogólnego, defibrylatory, diatermie i aparatura do wideoskopii.

Tymi pracami placówka rozpoczyna realizację projektu pn. „Poprawa jakości oraz bezpieczeństwa leczenia w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie” – współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Całkowity koszt prac modernizacyjnych oraz doposażenia szpitala wyniesie prawie 7,5 mln zł. Unia Europejska sfinansuje 60 proc. kosztów realizacji projektu, pozostałe 40 proc. pochodzić będzie z budżetu miasta oraz szpitala.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum