PAP/Rynek Zdrowia | 05-10-2009 19:39

Sandomierz: powstał ośrodek dla niepełnosprawnych dzieci

Dzięki funduszom norweskim Caritas sfinansował powstanie ośrodka "Radość Życia" w Sandomierzu dla niepełnosprawnych dzieci.

– Dzięki Norweskiemu Mechanizmowi Finansowemu i Mechanizmowi Finansowemu Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Regionalnemu Programowi Operacyjnemu województwa świętokrzyskiego sfinansowano remont i modernizację przykościelnego kompleksu za ponad 8 mln zł – wyjaśnia ks. Bogusław Pitucha, dyrektor sandomierskiej Caritas.

W ośrodku prowadzone są grupowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, które pomagają 140 podopiecznym z umiarkowaną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną funkcjonować w społeczeństwie. W ramach placówki działa przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoła przysposabiająca zawodowo.

Ośrodek mieści się w odnowionych zabudowaniach poszpitalnych przy XIII-wiecznym kościele pw. Świętego Ducha. Po przeprowadzonej w latach 70. zeszłego wieku częściowej renowacji dotrwały do dziś w postaci ukształtowanej w XIX wieku.