SUM: będą kolejne centra symulacji medycznej

Autor: PWX/Rynek Zdrowia • • 02 marca 2016 15:52

Ponad 27 mln złotych z Ministerstwa Zdrowia otrzyma Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach na kolejne centra symulacji medycznej, które powstaną przy uczelni.

SUM wybuduje kolejne centra symulacji medycznej. Fot. archiwum RZ

Umowa z Ministerstwem Zdrowia na dofinansowanie projektu o nazwie  "Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach - odpowiedzią na potrzeby współczesnej edukacji medycznej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) została podpisana we wtorek (1 marca).

Realizacja projektu pozwoli na powiększenie bazy SUM w zakresie symulacji medycznej o dwie nowe lokalizacje: w Zabrzu powstaną sale symulacyjne przeznaczone dla kierunków lekarskiego i lekarsko-dentystycznego, a w Katowicach dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa.

- Centra będą wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt symulacyjny, co niewątpliwie wpłynie na podniesienie jakości kształcenia - podaje w informacji dla mediów Agata Kalafarska, rzecznik prasowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

W ramach projektu zostaną utworzone i wyposażone następujące pracownie dydaktyczne dla Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko - Dentystycznym SUM w Zabrzu :

• sale symulacji wysokiej wierności (SSWW)
- 1 blok operacyjny
- 2 sale intensywnej terapii
- 1 sala szpitalnego oddziału ratunkowego
- 1 symulator karetki
- 1 sala porodowa
- 6 pomieszczeń kontrolnych służących do obserwowania zajęć symulacyjnych w czasie rzeczywistym oraz ich omawiania;

• sale symulacji niskiej wierności (SSNW)
- 2 sale symulacji z zakresu zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych
- 1 sala symulacji z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych - BLS
- 1 pracownia nauki umiejętności technicznych;

• sale nauki umiejętności stomatologicznych (SNUS)
- 2 pracownie interdyscyplinarne (stomatologia).

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu SUM w Katowicach projekt przewiduje:

• sale symulacji wysokiej wierności (SSWW)
- 1 sala porodowa
- 1 sala pielęgniarska wysokiej wierności
- 1 pomieszczenie kontrolne;

• pozostałe sale dydaktyczne
- 1 sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich,
- 1 sala do ćwiczeń umiejętności położniczych.

Sale, które powstaną w Katowicach i Zabrzu zostaną wyposażone w sumie w trzynaście zaawansowanych symulatorów pacjenta oraz ponad sto fantomów i modeli szkoleniowych.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt utworzenia dwóch sal interdyscyplinarnych dla studentów stomatologii wyposażonych w 54 unity stomatologiczne, co pozwoli na pełne wprowadzenie metody symulacji medycznej do programu kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym.

W ramach projektu stworzony zostanie program rozwojowy SUM, który będzie zakładał modyfikację programu kształcenia tak, aby liczba zajęć praktycznych w warunkach symulowanych zwiększyła się do 5 proc. ogólnej liczby godzin dydaktycznych na każdym kierunku objętym wsparciem tj.: na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwie i położnictwie.

Centra symulacji wraz z nowym programem nauczania umożliwią studentom lepsze przedkliniczne zapoznanie się ze środowiskiem szpitalnym oraz uzupełnią zajęcia kliniczne o możliwość praktycznego wykonywania przez studentów  wysokospecjalistycznych zabiegów, w szczególności inwazyjnych.

W ramach działań „miękkich”, które przyczynią się do poprawy jakości kształcenia, planuje się przeznaczenie kwoty 6 mln zł na realizację następujących zadań:

• rozwój współpracy międzyuczelnianej w ramach sieci Centrów Symulacji Medycznych
• stworzenie wspólnego portalu międzyuczelnianego z bazą scenariuszy symulacyjnych
• podniesienie kompetencji kadry nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników SUM poprzez szkolenia z zakresu metodyki nauczania przedmiotów medycznych, prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej, z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej i funkcjonowania Centrum Symulacji Medycznej
•  wdrożenie egzaminów typu OSCE (Obiektywny Ustrukturyzowany Egzamin Kliniczny - Objective Structured Clinical Examination) oraz wdrożenie programu standaryzowanego pacjenta do ćwiczeń
i egzaminów OSCE
• organizacja przez SUM ogólnopolskich zawodów symulacyjnych w 2017 roku.

Całkowita wartość projektu wynosi ok. 27,2 mln zł. Dodatkowo na remont i adaptację budynków w Zabrzu i Katowicach uczelnia ze środków własnych przeznaczy ok. 9, 8 mln zł.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum