Gazeta.pl/Rynek Zdrowia | 17-02-2011 21:04

Rzeszów: otwarto hospicjum dla dzieci

17 lutego zostało oficjalnie otwarte pierwsze w regionie podkarpackim stacjonarne hospicjum dla dzieci. Będzie mogło przyjąć 20 nieletnich pajcentów.

Placówka z siedzibą przy ul. Lwowskiej 62 w Rzeszowie powstała dzięki staraniom Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci. Budowa lecznicy kosztowała ponad 5 mln zł, z czego Urząd Marszałowski Województwa Podkrapackiego przekazał 2,6 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego, a pozostałą kwotę uzbierała fundacja.

Sale hospicjum są dostosowane do potrzeb chorych dzieci. Są pomieszczenia intensywnego nadzoru, w których można będzie podać tlen, monitorować akcję serca i sale, w których dzieci będą przebywać przez dzień, czy dwa po zabiegach. Placówka posiada pomalowane na kolorowo ścianami, dużo zabawek, łóżeczka zaścielone pastelową pościelą.

Pobyt w stacjonarnym hospicjum, będzie bezpłatny. Bezpłatna będzie także pomoc udzielana w poradniach: chirurgicznej, urologicznej i pulmonologicznej. Czas pobytu dziecka w hospicjum nie będzie limitowany. Placówka ma kontrakt z NFZ, ale pieniądze które dostaje z funduszu pokrywają zaledwie 50 proc. kosztów funkcjonowania.

Więcej: www.gazeta.pl