Nowiny/Rynek Zdrowia | 15-10-2009 11:47

Rybnik: teraz starostwo jest właścicielem zabytkowego budynku dawnego szpitala

Od środy (14 października) Starostwo Powiatowe w Rybniku stało się właścicielem zabytkowego budynku dawnego szpitala Juliusz. Starosta Damian Mrowiec podpisał akt notarialny w sprawie przejęcia obiektu.

Szacuje się, że koszt remontu budynku może wynieść nawet 100 milionów. Kompleks zabudowań dawnego szpitala Juliusz dotychczas był własnością skarbu państwa, reprezentowanego przez Zarząd Województwa Śląskiego. Pod koniec kwietnia Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę, w której wyraził zgodę na dokonanie przez województwo śląskie darowizny nieruchomości na rzecz powiatu rybnickiego - przypominają Nowiny.

W budynku w przyszłości mają znaleźć lokum organizacje pozarządowe oraz ośrodek opiekuńczo-leczniczy, ale starosta nie wyklucza otworzenia również centrum kultury lub nawet akademika jednej z rybnickich uczelni. Na remont budynku potrzebne są jednak ogromne fundusze, sięgające 100 milionów zł. Starostwo liczy na to, że uda się wykorzystać do sfinansowania realizacji prac remontowo modernizacyjnych dotacje unijne.

Kompleks szpitalny Juliusz to zabytek najwyższej klasy, w roku 1991 został wpisany do rejestru zabytków „A”. W 1869 roku zbudował go Juliusz Roger, którego sprowadził z Niemiec książę Wiktor I Raciborski. W tamtym czasie na ziemi górnośląskiej panował tyfus. Roger okazał się bardzo ofiarnym lekarzem i człowiekiem wrażliwym na ludzką biedę. Zaczął też budować szpitale (w Rudach, Pilchowicach i najnowocześniejszy w Rybniku). Dzieła swojego nie dokończył ze względu na nagłą śmierć w 1865 roku. Ludzie tak cenili dobrodusznego lekarza, że szpital dokończyli ze składek społecznych.