Rada Ministrów zmieni uchwały. Większe pieniądze na ważne inwestycje szpitalne

Autor: oprac. JKB • Źródło: KPRM, Rynek Zdrowia27 grudnia 2022 15:00

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów ujęto projekty zmian w uchwałach w sprawie inwestycji dla niektórych szpitali. Wzrost środków przewidziano m.in. dla szpitala w Lublinie, w Łodzi i Warszawie.

Rada Ministrów zmieni uchwały. Większe pieniądze na ważne inwestycje szpitalne
Zgodnie z projektami uchwał KPRM zostaną zwiększone środki na szpitale. Fot. Shutterstock
 • Opublikowano projekty uchwał Rady Ministrów zmieniających uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego
 • Zmiany dotyczą m.in. Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie czy też Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
 • Projekty uchwał przewidują zmiany w poszczególnych programach wieloletnich dotyczących finansowania inwsetycji. To m.in. aktualizacje wartości kosztorysowej czy też terminu realizacji inwestycji

Projekty uchwał w sprawie szpitali

Kancelaria Prezesa rady Ministrów opublikowała projekty zmian w uchwałach rządu  w sprawie ustanowienia programów wieloletnich pod nazwą:

 • "Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie";
 • "Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym";
 • "Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus".

We wszystkich przypadkach osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest podsekretarz stanu MZ Marcin Martyniak. Zgodnie z przedstawiona informacją projekty mają być rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów jeszcze w tym roku.

Zmiany inwestycji w lubelskim szpitalu

Jak wynika z projektu uchwały dotyczącego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, przewiduje się zmiany w zakresie rzeczowo-finansowym, w tym także zmianę:

 • wartości kosztorysowej inwestycji z kwoty 406,891 mln zł do kwoty 419,606 mln zł;
 • harmonogramu finansowania Programu;
 • okresu realizacji inwestycji z lat 2016-2022 na lata 2016-2023, przy zaplanowaniu okresu zagospodarowania obiektu na 2024;
 • wyłączenie z Programu Zadania V (dostosowanie jednostek organizacyjnych nieobjętych inwestowaniem w zadaniach I-IV – z uwagi na brak możliwości realizacji zamierzonego celu, tj. sprzedaży nieruchomości).

Wprowadzone zmiany pozwolą na właściwą realizację Programu i uzyskanie zakładanego efektu w postaci stworzenia warunków do poprawy jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno-naukowych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie przez rozbudowę w zakresie lokalizacji jednostek medycyny ratunkowej i zabiegowej, utworzenie Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zakładu Radioterapii oraz wyposażenie w nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny – czytamy w projekcie.

Dalszy etap budowy ośrodka

W przypadku projektu uchwały w sprawie kolejnego etapu budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym, uwzględniono aktualizację programu:

 • aktualizacja wartości kosztorysowej inwestycji z kwoty 576,485 mln zł do kwoty 626,985 mln zł;
 • zmiany okresu realizacji inwestycji z lat 2018–2023 na lata 2018–2025;
 • zwiększenie nakładów ze środków własnych Uczelni z kwoty 82,791 mln zł do kwoty 128,791 mln zł;
 • zwiększenie nakładów ze środków CSK z kwoty mln zł do kwoty 44,5 mln zł;
 • zmiany w wysokości finansowania projektu z części 46 – Zdrowie w poszczególnych latach realizacji, z pozostawieniem nakładów ze środków budżetu państwa na niezmienionym poziomie;
 • aktualizacja zakresu rzeczowego inwestycji;
 • zmiany w miernikach stopnia realizacji programu wieloletniego, jakim jest udział zrealizowanego zakresu rzeczowego, liczony narastająco w okresach rocznych z uwzględnieniem wagi prac;
 • zmiany szacunkowe parametrów inwestycji związane z weryfikacją i skorygowaniem zakresu rzeczowego w celu uzyskania najlepszych efektów rzeczowych z możliwych do zapewnienia nakładów.

Pozwoli to na właściwą realizację zadania inwestycyjnego i uzyskanie zakładanego efektu w postaci stworzenia jednostki świadczącej nowoczesne, racjonalne i skuteczne leczenie oraz zapewniającej najwyższy poziom wykształcenia i kompetencji kadr medycznych skupionych na aktualnych i przewidywanych potrzebach epidemiologicznych regionu i kraju: onkologii, geriatrii, neurologii oraz ginekologii, położnictwa, neonatologii i opieki koordynowanej – czytamy.

Zmiany w obrębie warszawskiej placówki

Natomiast w przypadku Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wprowadzenie zmian wynika z przyczyn niezależnych od inwestora.

Celem projektowanej uchwały Rady Ministrów jest zmiana Programu w zakresie:

 • aktualizacji terminu rozpoczęcia realizacji programu z 2021 roku na 2022 rok;
 • zmian w wysokości finansowania z części 46 – Zdrowie w latach 2022–2024;
 • zaktualizowania realizacyjnego harmonogramu.

Pozwoli to na właściwą realizację zadania inwestycyjnego i uzyskanie zaplanowanego efektu rzeczowego inwestycji w postaci wybudowania nowoczesnego obiektu szpitalnego i utworzenia w nim skonsolidowanego Centrum Transplantacyjnego, zmodernizowanej Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, przebudowanego budynku na potrzeby Klinik Dermatologii i Wenerologii oraz Kliniki Dermatologicznej wraz z AOS, oraz zmodernizowanej infrastruktury objętej Programem (sieci, nawierzchnie asfaltowe, ciągi piesze i komunikacyjne) Zakładu Leczniczego UCK WUM – Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus – podano.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  Najnowsze