×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

Rada Ministrów o ważnych inwestycjach w ochronie zdrowia. Na co rząd przeznaczy pieniądze?

Autor: oprac. KM • Źródło: Serwis Rzeczypospolitej PolskiejOpublikowano: 02 czerwca 2023 17:18

Rada Ministrów 1 czerwca ogłosiła nowe pozycje w wykazie prac legislacyjnych. Zdrowie to aż siedem punktów. Nowe centra leczenia i rozbudowa istniejących, zakupy sprzętu - projekty w tych zakresach mają być przyjęte jeszcze w bieżącym kwartale.

Rada Ministrów o ważnych inwestycjach w ochronie zdrowia. Na co rząd przeznaczy pieniądze?
Jeden z ośrodków zostanie wyposażony w ECMO. Fot. Shutterstock
 • Z wykazu prac Rady Ministrów wynika, że rząd w ramach zapowiadanych projektów chce przeznaczyć pieniądze na rozbudowę i doposażenie ośrodków klinicznych
 • Dotyczą szpitali w Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu.
 • Osobą odpowiedzialną za wszystkie przedłożone projekty jest wiceminister zdrowia Marcin Martyniak
 • Planowany termin przyjęcia projektów przez Radę Ministrów to II kwartał 2023 r.

Gdańsk: Centrum Medycyny Pediatrycznej za blisko 300 mln zł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Centrum Medycyny Pediatrycznej” ma na celu poprawę jakości działalności pediatrycznej ze szczególnym uwzględnieniem i skupieniem w bezpośredniej bliskości intensywnych form opieki nad pacjentem, tj. skupienie w jednej lokalizacji: izby przyjęć, zakładu radiologii, oddziału anestezjologii intensywnej terapii dla dzieci i bloku operacyjnego oraz rozwój dziedzin pediatrycznych poprzez stworzenie infrastruktury dla jednostek do tej pory niewystępujących w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Gdańsku

W ramach programu zostanie zbudowany i wyposażony 6-kondygnacyjny budynek szpitalny. Nowy obiekt zostanie zlokalizowany w głównym kompleksie szpitalnym i zostanie połączony z resztą infrastruktury szpitalnej poprzez łącznik.

W nowym budynku szpitalnym znajdą się m.in. oddział obserwacyjny, oddział dzienny pediatryczny, oddział dzienny rehabilitacji pediatrycznej, pracownia endoskopii czy też klinika reumatologii i immunologii dziecięcej.

Jak wytłumaczono, "utworzenie nowego pediatrycznego oddziału dziennego usprawni jednodniowe procedury, dzięki czemu nie będą realizowane na dotychczasowych oddziałach, gdzie generują zwiększony, niepotrzebny ruch pośród osób hospitalizowanych w trybie stacjonarnym".

Możliwy będzie również szerszy udział UCK i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Planie dla Chorób Rzadkich i w dalszych inicjatywach europejskich z tego zakresu. Umożliwi to testowanie i walidację innowacyjnych produktów technicznych w oparciu o powyższą współpracę z potencjałem późniejszej komercjalizacji. Według zapowiedzi pozwoli to też na powstanie hubu technologicznego.

Liczbowo projekt zapowiada się następująco:

 • liczba łóżek zwiększy się z 18 do 110
 • powierzchnia całkowita zwiększy się z 2 451 m² do 29 029 m².

Planowane nakłady w łącznej wysokości 299 900 000 zł na realizację działań przewidzianych w ramach Programu inwestycyjnego do wydatkowania w latach 2023-2027 (planowany okres realizacji inwestycji) wynoszą:

 • z Funduszu Medycznego – łącznie 298 500 000 zł, w tym:
  a) w 2023 r. – 11 000 000 zł;
  b) w 2024 r. – 34 500 000 zł;
  c) w 2025 r. – 76 300 000 zł,
  d) w 2026 r. – 130 900 000 zł;
  e) w 2027 r. – 45 800 000 zł.
 • własne – łącznie 1 400 000 zł, w 2026 r.

Poznań: pediatria PLUS w Szpitalu Klinicznym

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Pediatria PLUS – dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardów opieki pediatrycznej i psychiatrycznej – Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu” zakłada poprawę jakości i dostępności opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży w zachodniej części Polski, w szczególności w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży, kardiologii, chirurgii, otolaryngologii, diabetologii i nefrologii dziecięcej ze stacją dializ oraz świadczeń na izbie przyjęć pediatrii.

Realizacja programu ma nie tylko zapewnić skoordynowaną i kompleksową opiekę nad dziećmi, ale też poprawić jakość świadczeń medycznych oraz zwiększyć dostępność udzielanych świadczeń.

Obecnie, jak przyznaje resort zdrowia, infrastruktura nie gwarantuje także dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. - Liczne bariery architektoniczne uniemożliwiają dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami. Awaryjna infrastruktura budowlana i sprzętowa powoduje przestoje operacyjne, co narusza zachowanie efektywności operacyjnej. Obecnie posiadany sprzęt i aparatura medyczna są w znacznym stopniu wyeksploatowane, co przekłada się na zwiększone koszty związane z bieżącymi naprawami przy wykonywaniu przeglądów - przekonuje MZ.

- Efektem wdrożenia Programu inwestycyjnego będzie zwiększona liczba świadczeń udzielanych na psychiatrycznym oddziale dziennym dla dzieci i młodzieży (o 15 miejsc). Ponadto, możliwość udzielania świadczeń w trybie ambulatoryjnym oraz dziennym umożliwi pacjentom kontynuowanie terapii po opuszczeniu oddziału stacjonarnego.

Zaplanowana nowa przestrzeń pozwoli na utworzenie komfortowych pokoi dla pacjentów i ich opiekunów, w tym również pokoi dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienie niezbędnego zaplecza administracyjnego, gospodarczego i magazynowego dla oddziału. Nowe oddziały wyposażone zostaną w rozwiązania instalacyjne poprawiające komfort pracy oraz ułatwiające zapewnienie rygoru sanitarnego, tj. system przywoławczy z interkomem, monitoring sal z podglądem w punkcie pielęgniarskim, bezdotykowe automatycznie otwierane drzwi - informuje resort.

Planowane nakłady w łącznej wysokości 102 895 262 zł na realizację działań przewidzianych do wydatkowania w latach 2023-2026 w ramach Programu inwestycyjnego wynoszą:

 • środki z Funduszu Medycznego – łącznie 92 605 736 zł,
  a) w 2023 r. – 16 319 730 zł,
  b) w 2024 r. – 33 357 571 zł,
  c) w 2025 r. – 27 703 626 zł,
  d) w 2026 r. – 15 224 809 zł;
 • środki własne Inwestora – łącznie 10 289 526 zł, w tym:
  a) w 2024 r. – 2 575 887 zł,
  b) w 2025 r. – 4 529 290 zł,
  c) w 2026 r. – 3 184 349 zł.

Wrocław: Zintegrowane Centrum Pediatryczne USK

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie Zintegrowanego Centrum Pediatrycznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu” motywowany jest rozproszeniem oddziałów pediatrycznych we Wrocławiu, utrudnionym dostępem do zaplecza diagnostycznego oraz złym stanem budynków, w których obecnie mają lokalizację poszczególne oddziały. 

Projekt ma polegać na budowie i doposażeniu nowego budynku Zintegrowanego Centrum Pediatrycznego z łącznikiem prowadzącym do kompleksu pozostałych budynków szpitala. Utworzenie ZCP umożliwi przeprowadzanie kompleksowego leczenia w dostosowanym do tego celu obiekcie i przy użyciu nowoczesnego sprzętu i wyposażenia medycznego.
Planowane jest przeniesienie do budynku ZCP tzw. niezabiegowych oddziałów tj. endokrynologii dziecięcej, gastroenterologii dziecięcej, alergologii dziecięcej, kardiologii pediatrycznej, nefrologii pediatrycznej, chorób zakaźnych dzieci. 

Zgodnie z zapowiedzią nastąpi zwiększenie liczby łóżek ze 134 do 136 i powierzchni całkowitej - z 7 595 m² do 17 409 m². Planuje się przeznaczenie łącznie 223 688 842 zł na realizację działań przewidzianych w ramach programu w latach 2023–2028, z czego:

 • z Funduszu Medycznego – łącznie 201 319 952 zł, w tym:
  a) w 2023 r. – 438 141 zł,
  b) w 2024 r. – 5 299 785 zł,
  c) w 2025 r. – 21 139 353 zł,
  d) w 2026 r. – 730 762 zł,
  e) w 2027 r. – 120 874 059 zł,
  f) w 2028 r. – 52 837 852 zł;
 • własne – łącznie 22 368 890 zł, w tym:
  a) w 2023 r. – 48 683 zł,
  b) w 2024 r. – 588 865 zł,
  c) w 2025 r. – 2 348 819 zł,
  d) w 2026 r. – 81 196 zł,
  e) w 2027 r. – 13 430 453 zł,
  f) w 2028 r. – 5 870 874 zł.

Warszawa: Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka będzie doposażony i zmodernizowany

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Modernizacja oraz doposażenie infrastruktury strategicznej w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” ma poprawić jakość i dostępność wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych, a także efektywność prowadzonych terapii w zakresie psychiatrii dziecięcej, onkologii, diabetologii, w tym leczeniu otyłości i cukrzycy u dzieci, rehabilitacji, chorób głowy i szyi.

- Oczekiwanym efektem modernizacji pomieszczeń będzie skrócenie czasu oczekiwania na poradę w  ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) i udzielenie większej liczby świadczeń na rzecz pacjentów pierwszorazowych w stosunku do stanu obecnego - zapowiedziano.

IPCZD będzie ponadto dysponował elektronicznym systemem dystrybucji leków, który w połączeniu z elektroniczną kartą zleceń pozwala nie tylko na wzrost bezpieczeństwa prowadzonej farmakoterapii, ale również zmniejsza koszty leczenia.

Łódź: Centrum Zdrowia Matki Polki dostanie ECMO

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie kompleksu Intensywnej Terapii w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zakłada zmniejszenie umieralności dzieci z wrodzonymi wadami rozwojowymi, po urazach zwłaszcza wielonarządowych, czyli obniżenie śmiertelności z powodu przyczyn odwracalnych przez poprawę infrastruktury budowlanej oraz aparaturowej, zakup sprzętu opartego na nowoczesnej technologii oraz stworzenie środowiska przyjaznego dla dziecka i rodziców i opiekunów oraz możliwości szkolenia kadr medycznych.

Projekt ma na celu budowę i wyposażenie nowego kompleksu Bloku Operacyjnego Pediatrycznego wraz z Centralną Sterylizatornią, utworzenie pierwszego ogólnokrajowego Ośrodka ECMO wraz z Kompleksem Intensywnej Terapii, modernizację pracowni Diagnostyki Obrazowej, Stacji Dializ oraz Klinik Otolaryngologii i Okulistyki.

Inwestycja ma pochłonąć 265 007 500 zł w latach 2023-2027, z czego:

 • z Funduszu Medycznego – łącznie 263 878 280 zł, w tym:
  a) w 2023 r. – 2 988 288 zł;
  b) w 2024 r. – 105 960 173 zł;
  c) w 2025 r. – 74 249 067 zł;
  d) w 2026 r. – 55 545 605 zł;
  e) w 2027 r. – 25 135 147 zł
 • własne – łącznie 1 129 220 zł, w tym:
  a) w 2022 r. – 95 000 zł,
  b) w 2023 r. – 11 712 zł,
  c) w 2024 r. – 415 292 zł,
  d) w 2025 r. – 291 004 zł,
  e) w 2026 r. – 217 700 zł,
  f) w 2027 r. – 98 512 zł.

Warszawa: większa dostępność świadczeń w Instytucie Matki i Dziecka

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Utworzenie interdyscyplinarnego centrum leczenia i diagnostyki Instytutu Matki i Dziecka” ma zapewnić zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie m.in. neonatologii, położniczo-ginekologicznych, chirurgii dziecięcej, onkologii i hematologii. 

- Inwestycja umożliwi realizację części wizyt jako e-wizyty, co zwiększy przepustowość i zmniejszy czas oczekiwania na realizację porady. Ponadto zastosowanie bardziej efektywnej technologii medycznej poprzez integrację urządzeń – m.in. kardiotokografia (KTG), ultrasonografia (USG), elektrokardiografia (EKG), audiometr i elektroencefalografia (EEG) – do systemu medycznego, pozwoli na poprawienie dostępności do wyników badań oraz zoptymalizuje czas pracy personelu oraz przyspieszy czas oczekiwania na wyniki - zapowiedziano.

Na realizację działań w latach 2023-2027 zaplanowano wydanie 299 800 000 zł, w tym:

 • z Funduszu Medycznego – łącznie 281 182 420, w tym:
  a) w 2023 r. – 2 600 000 zł,
  b) w 2024 r. – 21 051 000 zł,
  c) w 2025 r. – 61 098 860 zł,
  d) w 2026 r. – 85 138 126 zł,
  e) w 2027 r. – 111 294 434 zł.
 • własne - łącznie 18 617 580 zł, w tym
  a) w 2024 r. – 15 700 000 zł,
  b) w 2025 r. – 500 000 zł,
  c) w 2026 r. – 880 680 zł,
  d) w 2027 r. – 1 500 000 zł.

Szczecin: lepsza opieka nad dziećmi w Uniwersyteckim Centrum Zabiegowym PUM

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa Uniwersyteckiego Centrum Zabiegowego dla Dzieci w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” ma poprawić jakość leczenia pacjentów pediatrycznych oraz jakość szkolenia kadr medycznych w Województwie Zachodniopomorskim. 

UCZD będzie miejscem do prowadzenia kompleksowej, interdyscyplinarnej opieki nad dziećmi m.in. z wadami wrodzonymi pod postacią wad rozszczepowych twarzy, wad kończyn, wad przewodu pokarmowego oraz schorzeń układu moczowo-płciowego, a także dla pacjentów z chorobami nowotworowymi oraz dzieci po wielomiejscowych urazach

Program inwestycyjny został podzielony na cztery zadania:

 • rozbudowa Szpitala o nowy budynek przeznaczony na Uniwersyteckie Centrum Zabiegowe dla Dzieci
 • przebudowa istniejących klinik pediatrycznych zlokalizowanych budynku szpitala (skrzydło A i D)
 • budowa centrum logistycznego, magazynowego oraz komunikacji podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu
 • zakup specjalistycznego sprzętu medycznego - rezonansu magnetycznego.

Planowane na lata 2023-2027 nakłady w łącznej wysokości 299 950 000 zł na realizację działań to pieniądze:

 • z Funduszu Medycznego – łącznie 296 950 500 zł, w tym:
  a) w 2023 r. – 796 988 zł;
  b) w 2024 r. – 7 455 446 zł;
  c) w 2025 r. – 42 396 613 zł;
  d) w 2026 r. – 112 490 351 zł;
  e) w 2027 r. – 133 811 102 zł;
 • własne – łącznie 2 999 500 zł, w tym:
  a) środki poniesione – 62 115 zł;
  b) w 2024 r. – 734 346 zł;
  c) w 2025 r. – 734 346 zł;
  d) w 2026 r. – 734 346 zł;
  e) w 2027 r. – 734 347 zł.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  Najnowsze