LJX/Rynek Zdrowia | 18-12-2013 11:06

Pruszków: modernizacja MCZ dobiega końca

Dobiega końca realizacja inwestycji w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie. Proces modernizacji Centrum ma na celu poprawę dostępu do świadczeń psychiatrycznych w aglomeracji warszawskiej i w województwie mazowieckim.

Inwestycja o wartości ponad 40 mln złotych współfinansowana jest przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

Projekt zakłada utworzenie pierwszego w Polsce zintegrowanego centrum diagnostyczno-terapeutycznego, zdolnego przyjąć każdego pacjenta z problemami psychicznymi, niezależnie od jego stanu psychicznego lub fizycznego.

Zintegrowane centrum diagnostyczno-terapeutyczne realizować będzie świadczenia w ramach systemu świadczeń gwarantowanego przez państwo. Otwarcie jednostek centrum będzie następować stopniowo, w okresie od stycznia do maja 2014 roku.