PAP/Rynek Zdrowia | 17-05-2017 16:48

Polskie i białoruskie szpitale razem starają się o środki unijne

Szpitale z województwa podlaskiego oraz z Grodna na Białorusi chcą w ramach wspólnych projektów kupować sprzęt medyczny i prowadzić badania dzięki środkom z UE, o które razem zabiegają. W środę (17 maja) w Białymstoku podpisano porozumienie w tej sprawie.

Wnioski o dotacje będą złożone do konkursu w programie Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 jeszcze w czerwcu. Fot. archiwum

Podpisali je prorektor ds. nauki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. Marcin Moniuszko i dyrektor zarządu ochrony zdrowia Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego Andrej Striżak.

O pieniądze z programu transgranicznego starają się wspólnie szpitale wojewódzkie z Białegostoku, Łomży i Suwałk, szpital psychiatryczny w Choroszczy, pogotowie ratunkowe w Białymstoku i Łomży oraz placówki z Grodna na Białorusi: szpital kliniczny, kliniczne centrum perinatologii, szpital ratunkowy, centrum kliniczne psychiatrii oraz grodzieńskie pogotowie ratunkowe. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku będzie odpowiadać w projekcie za badania naukowe.

Podlaskie placówki - uczestnicy planowanego projektu - podlegają samorządowi województwa podlaskiego, grodzieńskie - Obwodowemu Komitetowi Wykonawczemu. Podlaskie i Grodzieńszczyzna współpracują ze sobą.

Szpitale chcą m.in. kupić wyposażenie laparoskopowe do sal operacyjnych na oddziałach urologii i intensywnej terapii noworodków. Planowane są również badania pacjentów po obu stronach granicy, nauka pierwszej pomocy, programy profilaktyki raka, walka z osteoporozą. Szpitale będą też pracować wspólnie nad procedurami postępowania na wypadek nagłych zdarzeń i wypadków. Jednym z elementów jest też poprawa jakości opieki psychiatrycznej.

Prorektor UMB prof. Marcin Moniuszko powiedział, że psychiatria i onkologia to przykładowe dziedziny, w których współpraca białostockich naukowców z kolegami z Białorusi trwa od wielu lat. Dodał, że na białostockiej uczelni jest wielu studentów z Białorusi, doktorantów, którzy odnoszą sukcesy naukowe. Ocenił, że podpisane porozumienie "buduje" dalej tę współpracę i ją zacieśnia.

Dyrektor zarządu zdrowia Grodzieńskiego Komitetu Wykonawczego Andrej Striżak wyraził nadzieję, że ta współpraca będzie się coraz bardziej rozwijać. Strona białoruska liczy także na organizację seminariów naukowych, konferencji. Dziękował za możliwość uczestniczenia w rozpoczętym w środę w Białymstoku 15. Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki.

Wnioski o dotacje będą złożone do konkursu w programie Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 jeszcze w czerwcu.