KR/Rynek Zdrowia | 29-12-2010 10:49

Podlaskie: unijne środki na modernizację ZOZ-ów

Zarząd województwa podlaskiego skierował do realizacji sześć projektów w ochronie zdrowia.

Jednostki zostały zgłoszone do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 – Rozwój infrastruktury w zakresie opieki zdrowotnej. Projekty obejmują rozbudowę placówek i poprawę świadczonych usług.

Wartość dofinansowania sześciu projektów przekracza 4,3 mln złotych. W ramach tych funduszy zostanie rozbudowany ośrodek zdrowia w Turośli, doposażony i wyremontowany ośrodek NZOZ Gaudium, prowadzony w partnerstwie z gminą Zawady.

Zaplanowano także przebudowę oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych, przebudowę budynku na przeznaczenie dla zakładu opieki zdrowotnej w Sidrze, remont i doposażenie poradni podstawowej opieki zdrowotnej SPZOZ w Mońkach oraz poprawę jakości i dostępności diagnostyki obrazowej i ultrasonograficznej w powiecie monieckim.