PAP/Rynek Zdrowia | 22-11-2013 17:32

Podlaskie: 73,5 mln zł z budżetu województwa dla szpitali

Projekt budżetu woj. podlaskiego na przyszły rok zakłada, że dochody wyniosą 826,9 mln zł. Są to najwyższe planowane dochody regionu w jego historii - podkreślił marszałek województwa podlaskiego Jarosław Dworzański. Część z tej kwoty zostanie przeznaczone na projekt informatyczny e-zdrowie i na szpitale.

22 listopada marszałek wspólnie ze skarbnikiem województwa Henrykiem Gryko przedstawili na konferencji prasowej w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku projekt budżetu województwa podlaskiego. Trafi on pod obrady radnych sejmiku na sesji 29 listopada.

Rekordowe dochody i rekordowe wydatki na inwestycje wiążą się przede wszystkim z tym, że w 2014 roku kończyć się będą duże inwestycje realizowane przez samorząd województwa z wykorzystaniem środków unijnych - wyjaśnił Gryko. Dodał, że z UE do budżetu powinno łącznie wpłynąć 472 mln zł. Część z tych środków zostanie przeznaczonych na realizację projektu informatycznego e-zdrowie.

Dochody własne województwa pozostają na poziomie z 2013 r. Planowane w
ydatki w 2014 r. mają wynieść ponad 915 mln zł. Z tej kwoty na szpitale zostanie przeznaczona kwota 73,5 mln zł. Planowany deficyt to 88,04 mln zł.