terenyinwestycyjne.pl/rynekzdrowia.pl | 04-12-2012 12:32

PPP w ochronie zdrowia: stopy zwrotu z takich inwestycji mogą być różne

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest elastyczną formą kooperacji obu sektorów i dopuszcza różne modele współpracy - przypomina Rafał Cieślak, radca prawny, wspólnik zarządzający Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz.

Co do zasady w sektorze ochrony zdrowia funkcjonować mogą trzy takie modele. W każdym z wariantów inwestorzy i operatorzy oczekują innej stopy zwrotu z inwestycji. Pierwszy obejmuje sfinansowanie budowy obiektu i utrzymywanie go przez stronę prywatną przez okres wskazany w umowie PPP, ewentualnie świadczenie przez inwestora usług niemedycznych (np. prowadzenie pralni, restauracji, parkingu, hotelu).

Drugi model zakłada kompleksowy charakter działań przedsiębiorcy, a więc także świadczenie przez niego usług medycznych, w oparciu o kontrakt z NFZ. Trzecia forma współpracy obejmuje zarządzanie przez prywatny podmiot już istniejącą infrastrukturą szpitalną i ewentualne inwestowanie w jej rozwój, z możliwością udzielania świadczeń medycznych.

Jednak niezależnie od przyjętej formuły PPP, nadal jej wykorzystanie do rozwoju infrastruktury medycznej nie jest zadowalające. Prawnicy kancelarii przygotowali raport "Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze ochrony zdrowia w Polsce". Wynika z niego, iż inwestorzy obawiają się zaangażowania w długoletnie przedsięwzięcia, nie mając gwarancji zawarcia przez szpital wieloletnich kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wśród innych barier wymieniają rozbieżności oczekiwań związanych z kwestiami finansowania projektu.

- Podmioty publiczne nie chcą lub nie mogą ze względu na ograniczenia budżetowe partycypować finansowo w dużej części projektów, zaś inwestorzy nie decydują się na podjęcie nadmiernego ryzyka gospodarczego - zaznaczają prawnicy z kancelarii Cieślak & Kordasiewicz.

Więcej: http://www.terenyinwestycyjne.info/