radiogdansk.pl/Rynek Zdrowia | 09-04-2015 18:40

Nowe lądowisko przy szpitalu w Kartuzach

Przy Szpitalu Powiatowym w Kartuzach powstało lądowisko. Jego budowa była konieczna, ponieważ wymagają tego przepisy.

Budowa nowego lądowiska kosztowała około 450 tysięcy złotych. Ponad połowę tej kwoty pokryli kartuscy przedsiębiorcy.

Do kartuskiego szpitala trafiają pacjenci urazowi, z udarami, z ostrymi zespołami wieńcowymi, z zawałami. Są transportowani do szpitali specjalistycznych. Śmigłowiec jest tu niezbędny. Pokonanie drogą powietrzną trasy z Kartuz do Gdańska zajmuje 11 minut, natomiast karetka na przebycie tej samej odległości potrzebuje 4 razy więcej czasu.

Aby śmigłowce mogły lądować w Kartuzach nie tylko w dzień ale i w nocy, potrzebna jest jeszcze zgoda Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Więcej: www.radiogdansk.pl