twojradom.pl/Rynek Zdrowia | 24-10-2018 10:38

Mazowieckie: wsparcie województwa dla inwestycji w szpitalach w Iłży i Pionkach

Dzięki wsparciu województwa mazowieckiego rozpoczynają się kolejne inwestycje w szpitalach w Iłży i w Pionkach.

Fot. archiwum

Zarząd województwa mazowieckiego zmienił uchwałę zatwierdzającą listę ocenionych projektów złożonych w ramach konkursu RPMA.06.01.00-IP.01-14-065/17 - typ projektów: "Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb - w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi" zwiększając alokację środków w tym konkursie o prawie 27,5 mln zł.

Szpital w Iłży złożył wniosek dotyczący zakupy sprzętu medycznego za kwotę prawie 2,2 mln zł. W związku ze zwiększeniem środków szpital otrzyma dofinansowanie w kwocie ponad 1,7 mln zł.

Zakupiony sprzęt przeznaczony będzie dla Izby Przyjęć, Pracowni RTG, Pracowni Endoskopowej i Poradni Kardiologicznej oraz działów szpitala: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Ginekologii i Położnictwa z Opieką nad Noworodkiem, Chorób Wewnętrznych.

Planowany jest też zakup tomografu komputerowego 16-rzędowego, którego koszt wynosi ok. 1,2 mln zł oraz 50 sztuk innego sprzętu medycznego

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży otrzymał też ponad 1,4 mln zł na przebudowę i modernizację Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego Ogólnego.

Z kolei SPZZOZ w Pionkach przeprowadzi inwestycję polegającą na rozbudowie budynku przy ul. Harcerskiej 1 i przeniesieniu tam Oddziału Chirurgicznego, Oddziału Ginekologicznego i Bloku Operacyjnego. Całkowity koszt inwestycji to ok. 9 mln zł. Kwota zapisana w budżecie na 2018 rok to 2 mln zł.

Więcej: twojradom.pl