Echo Dnia/Rynek Zdrowia | 03-10-2019 14:20

Mazowieckie: ponad 1,8 mln zł dla kozienickiej lecznicy

Szpital Powiatowy w Kozienicach otrzymał ponad 1,8 mln zł wsparcia z funduszy unijnych na zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji zapewniającej poprawę efektywności energetycznej budynków.

Z funduszy uzyskanych przez lecznicę w najbliższym czasie powstanie nowy system, który będzie wytwarzał w skojarzeniu energię cieplną oraz elektryczną na potrzeby placówki. Fot. PTWP

Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Rafał Rajkowski i dyrektor szpitala Roman Wysocki. Jak podkreślił wicemarszałek Rajkowski, projekt szpitala był napisany bardzo dobrze i został bardzo wysoko oceniony - podaje echodnia.eu.

Z funduszy uzyskanych przez lecznicę w najbliższym czasie powstanie nowy system, który będzie wytwarzał w skojarzeniu energię cieplną oraz elektryczną na potrzeby placówki.

W ramach projektu zostanie zakupiony i zamontowany sprzęt oraz wyposażenie. Będą wykonane prace budowlano-montażowe dotyczące budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz infrastruktury technicznej to jest przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych telekomunikacyjnych wraz z remontem o dostosowaniem pomieszczenia pod budowę systemu kogeneracyjnego.

Wartość projektu opiewać będzie na ponad dwa miliony złotych.

Więcej: echodnia.eu