JJ/Rynek Zdrowia | 15-04-2015 15:37

Mazowieckie: dzięki pieniądzom z UE do szpitali trafi nowoczesna aparatura

14 kwietnia zarząd województwa mazowieckiego zdecydował o przyznaniu unijnego dofinansowania dla kolejnych placówek zdrowia.

Placówki otrzymają ponad 2,6 mln zł unijnego dofinansowania na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego.

Dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego kupiona zostanie gamma kamera dwuigłowa do badań CPECT i WHOLE BODY w Zakładzie Medycyny Nuklearnej. Dzięki włączeniu aparatu w ogólnoszpitalną sieć przesyłu i archiwizacji danych w systemie cyfrowym, pacjenci będą mieli dostęp do wyników badań w formie elektronicznej. Koszt urządzenia to przeszło 1,1 mln zł, z czego 1 mln zł to dofinansowanie z UE.

SZP ZOZ w Ostrołęce wzbogaci się o aparat ultrasonograficzny dla oddziału ginekologiczno-położniczego oraz stół pionizacyjny wraz ze sprzętem do nieinwazyjnej diagnostyki układu krążenia dla oddziału kardiologicznego. Całkowity koszt sprzętu to ponad 765 tys. zł, a dofinansowanie unijne wyniesie przeszło 650 tys. zł.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku otrzyma natomiast refundację kosztów doposażenia Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Projekt obejmował zakup aparatu RTG z systemem bezpośredniej radiografii cyfrowej oraz prace modernizacyjne w pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie. Całkowita wartość inwestycji to 1,4 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie ponad 992 tys. zł.