Małopolska: zarząd województwa dokapitalizuje szpitalną spółkę

Autor: MSX/Rynek Zdrowia • • 18 września 2014 13:22

Zarząd województwa małopolskiego podjął decyzję o dokapitalizowaniu spółki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie kwotą 2 mln zł. Zwiększenie kapitału spółki umożliwi zakup nieruchomości - siedziby Zakładu Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim. Jednocześnie województwo małopolskie w ramach budżetu na 2015 r. sfinansuje połowę kosztów remontu, którego pilnie wymaga budynek.

Małopolska: zarząd województwa dokapitalizuje szpitalną spółkę

Przypomnijmy, że w październiku 2013 r. decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego ZOD w Makowie Podhalańskim został włączony w struktury Szpitala Rydygiera.

- Pacjenci zakładu zasługują na leczenie i opiekę, która odbywa się w godziwych warunkach, bez obawy o to, że z dnia na dzień mogą zostać przeniesieni w inne miejsce - podsumowuje decyzję marszałek Marek Sowa.

- Nie mam wątpliwości, że podjęte przez nas działania są niezbędne nie tylko dla dalszego funkcjonowania placówki i utrzymania dotychczasowych miejsc pracy, ale również do realizacji zadań, jakie stawia przed nami proces starzenia się społeczeństwa - mówi.

ZOD w Makowie Podhalańskim obejmuje opieką ciągłą 150 pensjonariuszy - w większości osoby starsze i obłożnie chore, wymagające całodobowej opieki. Decyzja zarządu województwa ma kluczowe znaczenie w zakończeniu długiego procesu wyprowadzania placówki z trudnej sytuacji finansowej.

W 2011 roku na wniosek dyrekcji zakładu zarząd województwa małopolskiego przyznał jednostce pożyczkę w wysokości 1 mln zł. Z wnioskiem o kolejną pożyczkę dyrekcja placówki wystąpiła w 2012 r., wówczas jednak, z uwagi na brak możliwości efektywnego jej wykorzystania przez zakład, zarząd nie wyraził zgody na jej udzielenie.

Podczas sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego w lutym 2013 r. radni zadecydowali o likwidacji makowskiego Zakładu Długoterminowej Opieki Medycznej z powodu utraty płynności finansowej. By zapewnić pacjentom zakładu ciągłość opieki medycznej, w 2013 roku, kontrolę nad placówką przejął Szpital im. L. Rydygiera w Krakowie. Do tej pory jako najemca nieruchomości spółka nie była jednak w stanie przeprowadzić gruntownej modernizacji, której budynek pilnie wymaga.

W przyszłości dyrekcja Szpitala Rydygiera planuje rozszerzenie działalności zakładu o świadczenia sanatroryjno-rehabilitacyjne. Z przeprowadzonej przez spółkę analizy wynika, że w Małopolsce w ostatnich latach wzrosło zapotrzebowanie na nie. W planach jest także utworzenie domu seniora oraz hospicjum dla kobiet chorych na raka jajnika.

Projekt uchwały sejmiku w tej sprawie zarząd województwa przedstawi na najbliższej sesji, czyli 29 września.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum