Dziennik Rzeczpospolita, RZ/Rynek Zdrowia | 30-05-2019 09:47

MZ wprowadzi nowe zasady oceny celowości inwestycji w ochronie zdrowia

Zgodnie z opublikowanym w poniedziałek (27 maja) projektem przepisów dotyczących oceny celowości inwestycji w ochronie zdrowia na inwestycje w tym sektorze powyżej 50 mln zł będzie musiała się zgodzić specjalna komisja złożona z ministrów.

FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

Jak już informowaliśmy, zaproponowane przepisy są - w opinii resortu zdrowia - odpowiedzią na brak uregulowań, dotyczących spełnienia warunku posiadania opinii o celowości inwestycji (OCI), m.in. w przypadku podmiotów leczniczych utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, "co skutkuje realizacją inwestycji, dla których występuje duże ryzyko nieuzyskania umowy z NFZ lub w ograniczonym zakresie odzwierciedlających rzeczywiste potrzeby ludności i służących kreowaniu polityki zdrowotnej państwa" - wyjaśnia MZ w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy o o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Czytaj także: MZ: projekt nowych przepisów dotyczących oceny celowości inwestycji w ochronie zdrowia

W opinii MZ „finansowanie inwestycji niezgodnych z rzeczywistymi i prognozowanymi potrzebami społeczeństwa powoduje występowanie nadpodaży niektórych usług medycznych, przy jednoczesnym niedoborze pożądanych świadczeń”.

W skład komisji, która ma decydować o nowych inwestycjach w ochronie zdrowia wejdą: prezes Kancelarii Rady Ministrów, prezes NFZ oraz ministrowie: zdrowia, rozwoju regionalnego i finansów, wskażą po jednym przedstawicielu Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych (KOWI).

Nowe ciało, którego powstanie zakłada projekt nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, zadecyduje, czy wniosek o budowę inwestycji powyżej 50 mln zł jest uzasadniony. W praktyce oznacza to, że bez zgody komisji nie będzie można wybudować małego szpitala lub rozbudować istniejącego - podaje "Rzeczpospolita".

Jak przekonuje Juliusz Krzyżanowski z kancelarii prawnej Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy, centralizacja podejmowania decyzji dotyczących dużych inwestycji oznacza de facto, że bez zgody resortu zdrowia nie powstanie już w Polsce żaden nowy szpital.

Więcej: www.rp.pl